פתרון בחינת הבגרות במתמטיקה

צוות מורי המתמטיקה של ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" פתרו עבורכם את בחינת הבגרות במתמטיקה. לפניכם הצעת פתרון הבגרות במתמטיקה ב-3 יח"ל (שאלון 001, שאלון 002, שאלון 003 ובתכנית הניסוי 801, 802 ו-803) ב-4 יח"ל ( 003, 004, 005 ו-804) וב-5 יח"ל ( 006, 007, 806, 805)

 

רוצים לקבל עדכונים על פתרון בחינות הבגרות הבאות? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

בגרות 3 יח"ל

 שאלון 001

שאלה מספר 1:

א. מחיר ההובלה אינו משתנה
ב.  התשובה בתמונה למעלה

ג. 1.15X
ד. מחיר ההובלה 640 והמחיר הקבוע הוא 60.

שאלה מספר 2:

א. a*b

ב. התשובה בתמונה למעלה

ג. 50

שאלה מספר 3:

א. 60 ליטר
ב. זמנים: 9:00, 5:30, 6:30
ג. 90 ליטר
ד. קטנה, (הגרף יורד)
ה. השינוי היה 15 ליטר

ו. 3:00- 1:30, 5:00- 4:30, 8:30- 7:30

שאלה מספר 4:

א. Y= 1/4 X 
ב. ( 1/5, 2)

ג. 1) BE= 4.5
    2) 4.5 יח"ש

שאלה מספר 5:

א. HG= 12, HI=5

ב. אלפא= 22.61

ג. HK=4.84
ד. S EHK= 22.61

שאלה מספר 6:

א. 22.1 מיליון הדים
ב. 31%
ג.  3.834 הדים

 שאלון  002

שאלה מספר 1:

א. (4-,0), (2,0) 
ב. X>2 תחום ירידה
ג. התשובה בתמונה למעלה
ד. הערך המקסימלי הוא 0, מתקבל בנקודה (2,0)

שאלה מספר 2:

א. q = 1.5 חלקה השני של התשובה בתמונה למעלה

ב. q= 2.25 חלקה השני של התשובה בתמונה למעלה

 שאלה מספר 3:

א. 41.95 סמ"ר
ב. פי 2.5
ג. SGED = 30.9

שאלה מספר 4:

א. 33.8 ס"מ = SF
ב. 33.01 ס"מ = SH
ג. אלפא = 71.53

שאלה מספר 5:

א. P= 0.512
ב. P = 0.992

שאלה מספר 6:

א. סטיית התקן: 1.5
ב. 16%, 50%
ג.  48%

 שאלון 003

שאלה מספר 1:

א. רוחב 25 ס"מ
ב. 256 יח"ש = Sw

שאלה מספר 2:

א. (0, 14) C
ב. התשובה בתמונה למעלה
ג. נמצאת על המעגל

שאלה מספר 3:

א. 1)  התשובה בתמונה למעלה
   2) (0, 0), (4,0)
   3) (1,1) max
ב. גרף II.
ג. k בין 0 ל-1    

שאלה מספר 4:

א. (3,4)B(5,0) M
ב. S= 1.34

שאלה מספר 5:

א. X= 3
ב. S=27

שאלה מספר 6:

א. התשובה בתמונה למעלה

ב. 3.076 יח"ש = S

 תכנית הניסוי ב-3 יח"ל: (שימו לב: מדובר במספר מצומצם של בתי ספר)

 

שאלון 801 (חלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

א. מחיר ההובלה אינו משתנה.
ב. התשובה בתמונה למעלה
ג. 1.15X

ד. מחיר ההובלה 640 והמחיר הקבוע הוא 60.

שאלה מספר 2:

א. a*b

ב. התשובה בתמונה למעלה

ג. 50

שאלה מספר 3:

א. 30 ליטר.
ב. 1) 20 ליטר.
   2) 30 ליטר.
ג. 1) 16.
   2) 12.
ד. 40 ליטר.
ה. שעתיים.

שאלה מספר 4:

א. (0,-2) B (4,6) A(16,0) C.

ב. 18

ג. S=54

שאלה מספר 5:

א. BH= 5.68


ב. 45.7 מעלות

שאלה מספר 6:

א. P= 1/600
ב. P= 1/24
ג. P= 7/100
ד. P= 93/100

 שאלון 802 (כחלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

א. (4-,0), (2,0) 
ב. X>2 תחום ירידה
ג. התשובה בתמונה למעלה
ד. הערך המקסימלי הוא 0, מתקבל בנקודה (2,0)

שאלה מספר 2:

א. התשובה בתמונה למעלה
ב. בשורה 21
ג. התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 3:

א. (1)
ב. 4 שנים
ג. 645,165.

שאלה מספר 4:

א. 33.8 ס"מ= SF
ב.33.01 ס"מ= SH
ג. אלפא= 71.53

שאלה מספר 5:

א. X=5
ב. P= 0.5
ג. 75

שאלה מספר 6:

א. סטיית התקן:1.5
ב. 16%, 50%
ג. 48%

שאלון 803 (כחלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

א. התשובה בתמונה למעלה
ב. (14,0) C
ג. התשובה בתמונה למעלה
ד. על המעגל

שאלה מספר 2:

א. (-12,18)A (0,10) B
ב. BC=24
ג. Sv= 216
ד. Y=10

שאלה מספר 3:

א. 3x
ב. 1.6x
ג. 5 ₪

שאלה מספר 4:

א. 1) התשובה בתמונה למעלה
2) (0,0) (4,0)
3) (1,1) max
ב. גרף II.
ג. k בין 0 ל-1

שאלה מספר 5:

א. (3,4)B(5,0) M
ב. התשובה בתמונה למעלה
ג. S=1.34

שאלה מספר 6:

א. X=3
ב. S=27

בגרות 4 יח"ל:

שאלון 003

התשובות למעלה בחלק של בגרות 3 יח"ל

שאלון 004

שאלה מספר 1:

א.  b=10
ב. אלפא= 60
ג. 18.76 ס"מ= R

שאלה מספר 2:

א. התשובה בתמונה למעלה
ב. הוכחה
ג. 2 פאי

שאלה מספר 3:

א. כל x.
ב. 1) Y=1+a
2)תשובה בתמונה למעלה 3) תשובה בתמונה למעלה.
ג. תשובה בתמונה למעלה 

שאלה מספר 4:

א. כל X

ב. התשובה למעלה

ג. התשובה למעלה

ד. התשובה למעלה

ה. 2

שאלה מספר 5:

א.  A  2,2   B 2.5,2

ב. 0.193

שאלון 005

שאלה מספר 1:

א. 1) m שונה מ-6
    2) לא
ב. m בין מינוס 2 למינוס 6

שאלה מספר 2:

א. התשובה בתמונה למעלה
ב. q0= 0.2
ג. a1=30

שאלה מספר 3:

א. הוכחה.
ב. הוכחה.
ג. הוכחה.

שאלה מספר 4:

א. הוכחה.
ב. 1) משפט חוצה זווית במשולש V AOF
    2) הוכחה
ג. הוכחה.

שאלה מספר 5:

א. 0.3
ב. 0.3087
ג. 0.03087
ד. 1) 2/15
   2) 1/8

שאלה מספר 6:

א. 50%
ב. יש קשר סטטיסטי כי למשל (17/מתנגד)P  שונה מ- (בן12/מתנגד) P.
ג. לעולם לא ניתן לקבוע כי יש קשר סיבתי, תמיד יתכן שיש גורם מתווך שלא נוטרל. למשל, יתכן כי אחוז הלומדים בבית ספר דתי מבני ה-12 גבוה יותר ושומרי שבת מעדיפים לא ללמוד ביום ו'.
ד. 0.831

תכנית הניסוי ל- 4 יח"ל (שימו לב: מדובר במספר מצומצם של בתי ספר)

שאלון 804 (כחלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

2.5 שעות.

שאלה מספר 2:

א. (0,3) A
ב. (4,2) K
ג. 1) התשובה בתמונה למעלה
   2) התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 3:

א. 1/9
ב. 5/9
ג. 0.3011

שאלה מספר 4:

א. הוכחה.
ב. הוכחה.
ג. הוכחה.

שאלה מספר 5:

א. 1) הוכחה.
    2) הוכחה.
ב. 1) 90 מעלות, 90 מעלות, 126.87 מעלות, 53.14 מעלות
    2) OC= 2.235R.

שאלה מספר 6:

א. S CBA= 37.62
ב. S MBP= 127.62 
ג. MP= 8.46, BP= 5.657, MB= 3.723

שאלה מספר 7:

א. b= 2, a=4
ב. 1) (1,0), (0, -1.5), (0.75, 0)
    2) מקסימום מקומי: (0.802, -0.417) , מינימום מקומי: (1.948, -9.583)

 הגרף בתמונה למעלה

ג. שיעור ה-Y שלהן קטן ב-2, שיעור ה-X נשאר אותו דבר

שאלה מספר 8:

א. התשובה בתמונה למעלה

ב. a= 1/4

שאלה מספר 9:

א. 1) התשובה למעלה

    2) x= 2.5+ 0.25a

ב. a=6

שאלון 805 (כחלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

א. q= 1/3
ב. 1.03333

שאלה מספר 2:

א. a=1
ב. 0.555

שאלה מספר 3:

א. כל X
ב. (0,2) min
ג. הגרף בתמונה למעלה

ד. התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 4:

א. 63.43 מעלות
ב. 4.95 ס"מ
ג. 71.57 מעלות 

בגרות 5 יח"ל

שאלון 005 - למעלה בחלק של בגרות 4 יח"ל

שאלון 006

שאלה מספר 1:

א. פי 1.5.
ב. 1) 6 מחשבונים בשעה.
    2) 8 שעות.

שאלה מספר 2:

א. הוכחה.
ב. הוכחה.

שאלה מספר 3:

א. 1) a< x  -a>x
   2) x=a , x=-a, y=a, y= -a
   3) יורדת בכל תחום הגדרתה.
   4) אין נקודות חיתוך עם הצירים.


ב. 1) הגרף מצויר בתמונה למעלה    2) הגרף מצויר בתמונה למעלה

ג. 1) x=a, x=-a, y=0, y=-2a

   2) התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 4:

א. (0.315, 2.5) min

    (2,1) max

    (0.54, 1) min

    (0,1) max

   (0.315, -0.5) min

ב. הגרף בתמונה למעלה

ג. S= 0.92

שאלה מספר 5:

א. 3 ס"מ

ב. התשובה בתמונה למעלה

ג. הוכחה

שאלון מספר 007:

שאלה מספר 1:

א. B 7,8   C 4.5, 5.5
ב. DE: Y=X-1


שאלה מספר 2:

א. הוכחה.
ב. 1) t=1
2) נקודה F נמצאת בנקודה C בדיוק.
ג. F מחלקת ביחס של 1:1
ד.VAFTF= 1/3

שאלה מספר 3:

א. הוכחה.
ב. X+Z= -1 או X-Y=2
ג. התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 4:

א. הוכחה.
ב. 1) הוכחה.
2)s19= -1
ג. 1) התשובה בתמונה למעלה
2) התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 5:

א. כל x.
ב. הוכחה.
ג. Y= 1/3  X=-2/3.
ד. 1) התשובה בתמונה למעלה
2) S= 0.0566

תכנית הניסוי ל- 5 יח"ל (שימו לב: מדובר במספר מצומצם של בתי ספר)

שאלון 806 (כחלק מתכנית הניסוי)

שאלה מספר 1:

א. פי 1.5.
ב. 7 שעות.

שאלה מספר 2:

0.07

שאלה מספר 3:
א. p 5/6
ב. p=0.6
ג. p=0.25
ד. p= 0.999

שאלה מספר 4:

א. הוכחה.
ב. הוכחה.

שאלה מספר 5 :

א. הוכחה.
ב. הוכחה.
ג. התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 6:

א. R=3
ב. התשובה בתמונה למעלה
ג. הוכחה.


שאלה מספר 7:

א. 1)  x>a או x<-a
    2) x=a x=-a y=a y=-a
    3) פונקציה יורדת בכל תחומה.
    4) אין חיתוך עם הצירים.

ב. הגרף בתמונה למעלה

ג. 1) x=a x=-a y=0 y=-2a
   2) התשובה בתמונה למעלה

שאלה מספר 8:

א. (0.315, 2.5) min

(2,1) max

(1,0.54) min

(0,1) max

(0.315, -0.5) min

ב. הגרף בתמונה למעלה 

ג. S=0.92

שאלה מספר 9:

X=0.402 

פתרונות למבחנים נוספים:

פתרון בחינת הבגרות באנגלית 2011

למידע נוסף וייעוץ מקצועי - ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי"

 www.lachman.co.il, לחמן בפייסבוק