הרב עובדיה: גברים, אל תתחפשו לנשים

למנהיגה הרוחני של ש"ס יש תשובה מעניינת לכל המתחפשים, שהחליטו ללבוש תחפושת שלא תואמת את מינם. "אפילו בפורים - אסור לילדות או לנשים ללבוש בגדי אנשים, וכן להיפך, אסור לילדים או לאנשים ללבוש בגדי נשים", הוא אומר לרגל החג ומחזק דבריו מהתורה: "'לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אשה"

הרב עובדיה. "גברים, אל תתחפשו לנשים" (חדשות 2)

הכשר דתי לתחפושת: מנהיגה הרוחני של ש"ס הרב עובדיה יוסף קורא לשמור על הזהות המינית גם בחג הפורים, ולא להתחפש באופן המנוגד על פי ההלכה לדבריו. "לא יהיה כלי גבר על אשה ולא ילבש גבר שמלת אשה", מצטט הרב עובדיה מהתורה באתר האינטרנט "הלכה יומית".

הרב עובדיה נדרש לענות על שאלה לרגל החג, שהועלתה באתר: "האם יש היתר למה שנהגו בכמה מקומות, שלובשות נערות בגדי נערים, וכן להיפך - נערים לובשים בגדי נערות, ועושים כן לשם שמחת מצווה כגון בחתונות ובימי הפורים, או שיש בזה איסור?". וכך עונה הרב: "נאמר בתורה (ויקרא י"ט): 'לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אשה', ומכאן אנו למדים שאסור לאיש ללבוש בגד של אשה, וכמו גן אסור לאשה ללבוש בגד של איש".

לאחר מכן ממשיך הרב עובדיה בהסבר: "..דעת רוב הפוסקים היא שאין להקל בשום איסור - אפילו לשם שמחת פורים...אסור לילדות או לנשים ללבוש בגדי אנשים, וכן להיפך - אסור לילדים או לאנשים ללבוש בגדי נשים, ואפילו לשם שמחת מצוה אסור לעשות כן. ושומע לנו ישכון בטח".

חוגגים פורים בחדשות 2 באינטרנט