זוהי תעשיית עבודות הסטודנטים

בשבועות אלה מקבלים הסטודנטים את המטלות הראשונות של הסמסטר. חלקם מחפשים חיים קלים, ובמקום לכתוב עבודות - הם קונים אותן. באינטרנט מתנהל שוק משגשג שבו קונים ומוכרים עבודות במאות וגם באלפי שקלים, ולסגל האקדמי אין דרך ממשית להתמודד עם התופעה