"גשר או גטו?"

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא העיתונות בשפה הרוסית - אחרי 20 שנה