סוף עידן הרדיו המסורתי?

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא "הרדיו לאן"?