עתיד העיתונות המקומית

דיון בכנס אילת לעיתונות בנושא: "עתיד העיתונות המקומית בישראל"