בין שולחן העבודה לשולחן ערוך

דיון בכנס העיתונות באילת בנושא עיתונות חרדית