צפו: תיעוד נדיר של "פידיון פטר חמור"

בבית שמש ערכו הערב טקס נדיר בשם "פידיון פטר חמור", בו החמור הבכור מקושט לקראת פדיונו ומסירתו לידי כהן - על מנת שיהיה ניתן למצוא לו שימוש. אתר "כיכר השבת" תיעד את הטקס

באירוע נדיר שתועד על ידי אתר "כיכר השבת", נערך השבוע בבית שמש טקס "פידיון פטר חמור", בהשתתפות רבני העיר. בתיעוד ניתן לראות את החמור הבכור, מקושט לקראת פדיונו ומסירתו לידי כהן, זאת על מנת שיהיה ניתן למצוא לו שימוש. באירוע גם מוצג לראווה הפדיון, אותו טלה מקושט שאמור להיות פדיונו של החמור הצעיר.

מקור המצווה "פטר החמור" עוד בתקופה בה הוגשו הזבחים לכהנים בבית המקדש, אז היו נוהגים לפדות את בכור האתון בתמורה לחיות אותן ניתן להקריב כמו שה או טלה. המצווה הזאת מקורה בספר שמות י"ג, י"ג: "וכל פטר חמור תפדה בשה, ואם לא תפדה וערפתו". פטר חמור, החמור הבכור שאין אפשרות להקריבו מכיוון שהוא מין טמא, לפיכך חייבים לפדותו בשה, ואז מותר להשתמש בו לצרכי חולין.

כיוון שיש בפטר החמור קדושה, עד שלא יפדו אותו, אסור לעבוד בו, ואסור ליהנות ממנו בשום צורה, ניתן לפדות את החמור הבכור בכל דבר שווה ערך אליו. במהלך המצווה נהוג להגביה תחילה את השה לשם הפרשה ומברכים: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על פדיון פטר חמור". אחר כך השה ניתן לכהן. במקרה ובו הכהן לא מעונין לפדות את החמור אזי אסור להשהותו אצלו וצריך לערוף את ראשו.

רוצים לקבל עוד עדכונים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק