הלמ"ס: אחד מכל חמישה תלמידים - לקוי למידה

דוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביע על הכפלה בשיעור לקויי הלמידה בישראל. על פי הדוח, 20% מתלמידי ישראל אובחנו בלקות כלשהי. ומי הנהנים העיקריים לכך? הילדים להורים מבוססים, ששולחים אותם לאבחונים פרטיים "עד שימצאו ליקוי"

אחד מחמישה סובל מלקות למידה, תלמידי בית ספר (חדשות 2)

בשנים האחרונות התפתחה המודעות לאבחונן של לקויות למידה בקרב תלמידי בית הספר. דוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדווח כי בסקירה האחרונה שנעשתה התגלה כי אחד מכל חמישה תלמידים סובל מלקות למידה, וקיבלו לפחות התאמה אחת בבחינת הבגרות האחרונה במתמטיקה או באנגלית.

עוד עולה מהנתונים, כי ישנם פערים בין הילדים למשפחות מבוססות שמאובחנים כלקויי למידה, לבין ילדים למשפחות מעשירונים תחתונים יותר המאובחנים ככאלה. "ככל שלהורים יש יותר משאבים, כך הם יכולים להשקיע באבחונים פרטיים", הסביר גורם במשרד החינוך לעיתון "מעריב", "עד שבאחד האבחונים תמצא לילד הלקות".

הפערים במספר המאובחנים מתגלים גם בין המגזרים. בעוד שבמגזר היהודי עומד שיעור המאובחנים על 25%, במגזר הערבי רק ילד אחד מ-14 מאובחן כלקוי למידה. על פי ההערכות, במידה ושיעור המאובחנים היה זהה, שיעור הזכאים לבגרות במגזר הערבי היה משתפר משמעותית.