מיוחד: פתרון בחינת הבגרות בלשון

לא צריך לחכות לעיתון של מחר: צוות המורים של ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" פתרו עבורכם את בחינת הבגרות בלשון. לפניכם הצעת פתרון הבגרות בבחינת הבגרות בלשון א' - יחידת לימוד אחת

בואו לבדוק את פתרון הבגרות (חדשות 2)

פתרון בנקודות - בגרות בלשון א' - יחידה אחת, קיץ 2010

רוצים לקבל לפייסבוק שלכם את כל החדשות על בחינות הבגרות כולל תוצאות? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק 

פרק א - הבנה והבעה (50 נקודות)

1. שלושה צרכים שהסלנג עונה עליהם:
• השלמת מילים וביטויים החסרים בשפה הבינונית והגבוהה.
• שיח מאפשר בנושאי טאבו (נושאים שלא מקובל לדבר עליהם)
• מנגנון חברתי לשוני , המאפשר לדוברים לפרוץ נורמות בלי לאיים על ערכי החברה.

2. ב. לתאר את התפתחות הסלנג הישראלי ואת השינויים שחלו בו.

3. ד. בתחומים מסוימים...

4. שתי דרכים עיקריות להתפתחות של הסלנג הישראלי:
• שימוש במילים עבריות תקינות במשמעות אחרת - לדוגמה שימוש במילה "שבת" לציון יום חופש מהעבודה. (דוגמאות נוספות:"דם" "עצבים" "הלך").
• השפעה ישירה ועקיפה של שפות רבות שדוברי העברית באו איתן במגע -
(ניתן לתת דוגמאות רבות מהיידיש קוטר,פרייר, פליק, זץ...וכן מהשפות האחרות:ערבית ואנגלית)

5. דוגמא לפסקה ו. שימוש במילה עברית תקנית במשמעות אחרת.

6. הרעיון:ההכרה בסלנג כתחום שפה לגיטימי ובעל תפקידים חשובים.

7. אפשרות לתשובה: לדעתי השימוש בסלנג בקרב אנשי ציבור יכול בהחלט להועיל. בדרך זו הם יכולים להתקרב לקהל רחב ומגוון (שורה 84).

8. א. לפי ה"מילון העולמי לעברית מדוברת" של דן בן אמוץ ונתיבה בן יהודה (1972), ההשפעה של השפה הערבית על הסלנג הישראלי היא הגדולה ביותר (77 ערכים), לאחריה היידיש (55 ערכים) ולבסוף האנגלית (39 ערכים). בשנת 2005 טוען רובין רוזנטל ב"מילון הסלנג המקיף" שהשפה הערבית אכן מובילה בהשפעתה על הסלנג העברי (91 ערכים), אך השפה האנגלית הגדילה השפעתה (82 ערכים) ואילו היידיש נשארה עם אותו מספר ערכים (55) שנשאר בסלנג הישראלי. מסקנה - לאורך השנים עלתה השפעתה של השפה הערבית, אך העלייה החדה ביותר היא של האנגלית (יותר מכפול ערכים שנכנסו לססלנג הישראלי). השפעתה של היידיש נשארה כשהייתה, כלומר היא פחות שימושית כיום.
ב. "אומנם מילים רבות ביידיש נעלמו מן הסלנג..." (שורה 69)
"בעשורים האחרונים...גברה מאוד השפעת האנגלית על הסלנג" (שורה 71-72)

9. בסיכום הטקסט יש להתייחס בעיקר לפסקאות הסוקרות את התפתחות הסלנג פסקה ו - ט"ז.

פרק ב - אוצר המילים והמשמעים ושם המספר (26 נקודות)

10. א. אבן שושן: ג. אח- אוי. רב מילים: אח 1. אוי! אי!...
ב. המילה "אח" מוצגת כמילה הומונימית משום שמשמעותיה אינן מופיעות כולן תחת ערך אחד. אין קשר בין המשמעויות השונות. באבן שושן מופיע שם הערך מחדש שלוש פעמים, כנ"ל גם ברב מילים.
ג. (1) במילון אבן שושן מופיע מקור המילה בסוגריים מרובעים בתחילת הערך, לעומתו מילון רב מילים כלל לא מציין את האטימולוגיה.מקור הדוגמאות של מילון אבן שושן הינו ציטטות מן המקורות היהודיים, ולעומתו מילון רב מילים משתמש בעיקר בדוגמאות מהעברית בת ימינו.
(2) מילון אבן שושן מתייחס יותר למקורות ההיסטוריים של השפה, ואילו מלון רב מילים מתמקד בשפה העברית בת ימינו.
ד. (1) מילון רב מילים הגדרה מס. 4
(2) באיור - משלב לשוני נמוך (סלנג)
בתשובה ד 1 - משלב לשוני בינוני (שפה כתובה ודבורה)

11. א. (1) שופע
ב. (4) השתרשו בסלנג הישראלי

12. תקווה, הסכמה, הסתייגות.

13. רגש - כאב, שפה - יידיש, מסגרת חברתית - תנועת נוער

14. א. (1) העשרים ואחת (נקבה)
(2) שבעים ושבעה (זכר)
(3) מאתיים שישים ושתיים (מספר סתמי)
ב. באחד...עשר...

פרק ג - מערכת הצורות (24 נקודות)

15. א. (1) 1. פשוט
2. מורכב
3. איחוי
(2) 1. האנגלית - משלים פועל
2. לביטויים - לוואי
3. היידיש - לוואי
ב. השפעה בולטת
הנשוא צריך להתאים למינו של הנושא.

16. א. (1) במשפט השלישי
(2) משלים פועל
ב. (1) משפט איחוי
(2) באמצעות הסלנג - משלים פועל
לשימוש - לוואי

17. א. זהו משפט פשוט יש בו רק נשוא אחד. ה-ש' המופיעה במשפט אינה ש השעבוד.
ב. מילון בנוי
מילון - נושא בנוי - נשוא

18. א. (1) הפסוקית מ - משום ש...עד הסוף.
(2) קשר של סיבה
(3) מכיוון ש
ב. (1) עיקר מאמציהם
(2) המאמצים העיקריים

19. א. (1) שמות - תרגול, שפשוף
פעלים - מאתגר, מאפשר
(2) תרג"ל, אתגר, אפש"ר, שפש"פ
(3) פיעל
ב. (1) זק"פ נפעל, נכ"ר נפעל
(2) תזקף (השני)

20. (1) מותרים - ות"ר, פיעל, ויתור
(2) מתיר - נת"ר, הפעיל, נסתר (הוא), התר
(3) מעדכנת - עדכ"נ, פיעל, נסתרת (היא), עדכון
(4) הסתמנה - סמ"נ, התפעל, נסתרת (היא)

21. א. (1) בסיס+סיומת
(2) קטן + ציק = קטנציק
ב. 1. נשענת - פועל, מרחיבה - פועל
2. מוגבלת - שם תואר

22. א. בסיס + סיומת : ישראלי, טבעי
ב. שורש ומשקל - מצבע, הנפשה, מרשתת, רגשת
בסיס וצורן סופי - נעימון, מסרון
הלחם בסיסים - שמרטף 

למידע נוסף וייעוץ מקצועי - ביה"ס "לחמן בגרות ופסיכומטרי" www.lachman.co.il

פתרונות נוספים:

בחינת הבגרות בלשון א'

בחינת הבגרות בהיסטוריה א'

בחינת הבגרות באזרחות

בחינת הבגרות בספרות

בחינת הבגרות בתנ"ך

בחינת הבגרות באנגלית

בחינת הבגרות במתמטיקה