דוח המבקר: נזק לניצולי השואה

המבקר מצא ליקוי בטיפול בניצולי השואה ובסיוע שניתן להם והפעולות, לטענת המבקר, מתבצעות באיטיות ובאופן לא ממוקד. הדבר הגורם לניצולי השואה נזק של ממש. בנוגע לאותה "זקנה במסדרון", כך קבע המבקר, משרד הבריאות לא בחן די דרכים להפחתת העומס וחולים רבים לא מתאשפזים במחלקות

דוח מבקר המדינה שפורסם היום הפנה אצבע מאשימה אל משרד התשתיות, שם לפי המבקר לא מקפידים לבצע את התוכניות בזמן ואף חורגים בתקציבים. גם רכבת ישראל, שמוכרת כל כך בזכות האיחורים והביטולים הרבים, זכתה לביקורת נוקבת מצד המבקר, שאף הוסיף את הצפיפות והשירות לנוסע כשני נושאים שלוקים בחסר.

באגף שוק ההון במשרד האוצר, כך טוען המבקר, לא מטפלים בריכוז הגבוה של כספי החוסכים במסלולים כלליים ללא התאמה לאפיק ההשקעה המתאים. עוד נמצא כי רשות המיסים לא מתאמצת מספיק לגבות מס שמקורו בפעילות בלתי חוקית.

כצפוי, נמצא ליקוי בטיפול בניצולי השואה ובסיוע שניתן להם והפעולות, לטענת המבקר, מתבצעות באיטיות ובאופן לא ממוקד. הדבר הגורם לניצולי השואה נזק של ממש. בנוגע לאותה "זקנה במסדרון", כך קבע המבקר, משרד הבריאות לא בחן די דרכים להפחתת העומס וחולים רבים לא מתאשפזים במחלקות.