קנס לבי"ס שמפריד בין אשכנזיות לספרדיות

פרשת בית הספר "בית יעקב" בעמנואל מסתבכת: בית המשפט העליון קבע היום כי בית הספר מבזה את החלטת השופטים, לאור העובדה שההפרדה בין התלמידות האשכנזיות לספרדיות במקום נשמרת. השופטים הטילו קנס על בית הספר, אותו יאלצו לשלם בכל יום עד שיוציאו לפועל את פסק הדין

בעקבות חשיפת חדשות 2: בית המשפט העליון קבע היום כי מרכז החינוך העצמאי האחראי על בית הספר "בית יעקב" בעמנואל, ביזה את החלטת בית המשפט. קביעה זו הגיעה לאחר שהתגלה כי התלמידות האשכנזיות בבית הספר עדיין לומדות בנפרד מהתלמידות הספרדיות, למרות החלטת השופטים.

בנוסף קבע בית המשפט כי על מרכז החינוך העצמאי לשלם קנס בגובה 5,000 שקלים, לכל יום שבו ימשיך להימנע מביצוע פסק הדין. כזכור, לאחר שנחשפה פרשת הפרדת התלמידות האשכנזיות והספרדיות בבית הספר בעמנואל, ניסו לשמר הוריהן של התלמידות האשכנזיות את הלימודים הנפרדים על ידי הקמת כיתות בבתים פרטיים.

לפני פחות מחודש אישר משרד החינוך את סגירת בית הספר הפיראטי שהוקם על ידי ההורים. צו הסגירה הועבר גם לידי המשטרה, שהייתה אמורה לדאוג לאכיפתו.

גם בג"ץ לא עזר

הפרשה מחשפה לראשונה לפני כשלוש שנים, אז דווח במהדורה המרכזית של חדשות 2 על האפליה הגזעית וה"הפרדה הקדושה" בין הבנות הספרדיות לבנות האשכנזיות בבית הספר. במוסד החינוכי הוקמו מחיצות בחצר, קיר חוצץ באמצע המסדרון והוגדרה תלבושת שונה לבנות שלמדו באותו בית ספר.

מאז אותו פרסום, התערב משרד החינוך ואיים בעצירת תקציבים ופגיעה כלכלית במוסד. כשגם זה לא עזר, הוגשה עתירה לבג"ץ והשופטים החליטו פה אחד כי על מרכז החינוך העצמאי להסיר כל סממן, פורמאלי ומהותי כאחד, של תופעת האפליה אשר רווחה בבית הספר.

לאחר שהצעדים שחייב בג"ץ לבצע לא מומשו בפועל, החליטו הוריהן של הבנות האשכנזיות בבית הספר להעביר מבית הספר המפלה - ולהקים "בית ספר פיראטי" לאשכנזיות בבית דירות ביישוב עמנואל.