צו סגירה ל"ביה"ס האשכנזי" בעמנואל

הוריהן של התלמידות האשכנזיות שהוצאו מבית הספר "בית יעקב" והועברו לבית ספר פיראטי בדירות פרטיות ביישוב - קיבלו היום צו ממשרד החינוך המורה על סגירת בית הספר האשכנזי. ההורים שטענו לאפליה על רקע דתי בבית הספר "בית יעקב" ייאלצו להחזיר את הבנות לבית הספר ביישוב, למרות שהנחיית בג"צ לביטול האפליה טרם יושמה

האפליה העדתית בבית הספר "בית יעקב" ביישוב עמנואל: משרד החינוך אישר היום את סגירת בית הספר הפיראטי שהחליטו להקים הורים של בנות אשכנזיות שלמדו ב"בית יעקב" - והועברו מבית הספר. צו הסגירה הועבר גם לידי המשטרה, וכעת היא תצטרך לדאוג לאכיפתו.

ראשית הפרשה לפני כשלוש שנים, אז דווח במהדורה המרכזית של חדשות 2 על האפליה הגזעית וה"הפרדה הקדושה" בין הבנות הספרדיות לבנות האשכנזיות בבית הספר. במוסד החינוכי הוקמו מחיצות בחצר, קיר חוצץ באמצע המסדרון והוגדרה תלבושת שונה לבנות שלמדו באותו בית ספר.

גם בג"ץ לא עזר

מאז אותו פרסום, התערב משרד החינוך ואיים בעצירת תקציבים ופגיעה כלכלית במוסד. כשגם זה לא עזר, הוגשה עתירה לבג"ץ והשופטים החליטו פה אחד כי על מרכז החינוך העצמאי להסיר כל סממן, פורמאלי ומהותי כאחד, של תופעת האפליה אשר רווחה בבית הספר.

לאחר שהצעדים שחייב בג"ץ לבצע לא מומשו בפועל, החליטו הוריהן של הבנות האשכנזיות בבית הספר להעביר מבית הספר המפלה - ולהקים "בית ספר פיראטי" לאשכנזיות בבית דירות ביישוב עמנואל. היום הורה משרד החינוך להשיב את הבנות לבית הספר - אך כפי שזה נראה כעת, הפרשה עדיין רחוקה מסיום.