דוח אדוה: פער חברתי הולך וגדל בין העשירים לעניים בישראל

תמונה עגומה של מצב אי-השוויון בישראל. הפערים בין שכבות האוכלוסיה רק הלכו והתרחבו במהלך שנת 2008, כך חושף הבוקר דוח אדוה. על פי הנתונים המתפרסמים גדלו הפערים בין העשירון העליון לתחתון בתחומי השכר, הבריאות והחינוך

נתונים מדאיגים של גידול האי-שיוון בישראל: דוח אדוה לשיוון ולצדק חברתי שפורסם הבוקר, חושף פערים הולכים וגדלים בין העשירון העליון לבין העשירון התחתון במהלך שנת 2008.

מהדוח עולה כי לא כל הישראלים סבלו מהמשבר הכלכלי הכבד שפגע בכלכלת העולם. הכנסותיו של העשירון העליון בשנת 2008 גדלו, בעוד שהכנסותיהם של כל שאר העשירונים ירדו. בנוסף מתברר כי גם הפער בין גברים לנשים ממשיך להישמר, השכר הממוצע במשק של נשים מהווה רק 63% משכרם של מקבליהם הגברים.

במהלך שנת 2008 הגיע שכרו הממוצע של מנהל בכיר בחברות הגדולות הנסחרות בבורסה ל-9.35 מיליון שקלים בשנה, פי 95 מהשכר הממוצע במשק.

 פערים בחינוך ובבריאות

עוד מסתבר מהדוח כי הרבה יותר משתלם להיות אשכנזי עירוני, ששכרו הממוצע עלה במהלך השנה האחרונה, מאשר מזרחי, שמשכורתו הממוצעת ירדה בשש נקודות האחוז. בנוסף נרשמה גם ירידה בשכרם הממוצע של הערבים, שחזרו לרמת השכר הממוצעת שהייתה להם בשנת 2000.

הפערים בין שכבות האוכלוסיה באים לידי ביטוי גם בתחום החינוך. בישובים מבוססים בישראל עלה אחוז הזכאות לבגרות במהלך 2008 ביותר מ-3% בעוד שבעיירות הפיתוח ירד שיעור הזכאים בצורה דרסטית - ירידה של יותר מ-7%, ועמד על 46.9%. ביישובים הערביים נרשמה ירידה של לא פחות מ-10% במספר בני הנוער הזכאים לבגרות.

בשנת 2008 מספרם של הסטודנטים תושבי ישובים יהודים מבוססים בגילאי 20-29 שלמדו לתואר ראשון, היה כפול מזה של מספרם ביישובים הערביים, וגבוה ב-4% מזה של הסטודנטים בעיירות הפיתוח.

בנוסף התרחב הפער בין השכבות בנגישות לשירותי בריאות. ההוצאה של משקי בית בעשירון העליון על ביטוחי בריאות פרטיים ומשלימים המשיכה לעומת, לעומת שאר השכבות, והמשיך להתרחב הפער בין המימון הרצוי של סל שירותי הבריאות של קופות החולים למימון המצוי, שבמידה והיה מתעדכן במלואו היה מגיע בשנת 2008 ל-34.8 מיליארד שקלים במקום ל-26.6 מיליארד.