תלמידי ישראל משתפרים - אבל לא מספיק

האם הרקע הכלכלי-חברתי של ילדיכם ישפיע על הישגיו? בחינות מיצ"ב שערך משרד החינוך מציגות פער בין תלמידים מעוטי יכולת לבין תלמידים מבוססים במקצועות הליבה: אנגלית, מתמטיקה ושפת אם. המקצוע שבו אין השפעה לרקע הכלכלי הוא מדעים, שם נרשמה אחידות בין שתי קבוצות התלמידים

יש עוד מקום לשיפור (חדשות 2)

נציגי משרד החינוך מביעים היום אופטימיות לגבי מצבם של תלמידי ישראל: נתונים שעולים מבחינת מדידת היעילות והצמיחה הבית ספרית (מיצ"ב) בקרב תלמידי כיתות ה'- ח' מראה שבשנה האחרונה חל שיפור בהישגים במקצועות הליבה בהשוואה לשנים הקודמות.

המבדקים שנערכו ב-1,058 בתי ספר, בחנו את מצבם של כ-107 אלף תלמידים בארבעת מקצועות הליבה: מדע וטכנולוגיה, מתמטיקה, אנגלית ושפת אם (עברית/ערבית). תלמידי כיתות ה' הציגו הישגים גבוהים בכל המקצועות הנבדקים ביחס לשנתיים הקודמות.

כשבוחנים את כל אחד מהמקצועות בנפרד, מתברר שבתחום האנגלית והמתמטיקה חלה עלייה מתונה בהישגים, לעומת תחום המדע ושפת האם - שבהם חל שיפור משמעותי לאחר קיפאון בתוצאות בשנתיים האחרונות.

למרות הנתונים האופטימיים, התמונה במציאות קצת פחות ורודה כשבוחנים את התוצאות לפי הרקע הכלכלי של הנבחנים: הישגי התלמידים מצביעים על גידול בפער בין תלמידים מעוטי יכולת לעומת תלמידים מבוססים בשפה העברית, למעט בתחום המדע והטכנולוגיה שבו אין השפעה לרקע הכלכלי-חברתי של התלמידים.

הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק