דוח: רק 44% מבני ה-17 היו זכאים לתעודת בגרות בשנת 2008

"מרכז אדוה" מפרסם דוח על שיעורי הזכאים לתעודת בגרות מבין כלל התלמידים, כולל אלו שנשרו, בשונה מהדוח הרשמי של משרד החינוך. המציאות העולה מהדוח עגומה: יותר ממחצית בני הנוער לא היו זכאים לתעודת בגרות בשנת 2008

דוח "מרכז אדווה" כולל גם את אילו שאינם הולכים לביה"ס (חדשות 2)

שוב תמונה עגומה על מערכת החינוך בישראל: פחות ממחצית בני ה-17 היו זכאים לתעודת בגרות בשנים 2007-2008 - כך עולה מהדוח השנתי של "מרכז אדוה" שמתפרסם היום. על פי הדוח, 44.4% מבין התלמידים היו זכאים לתעודת בגרות בשנת 2008, ורק 38.5% סיימו את לימודיהם בציונים שיאשפרו להם להמשיך ללימודים גבוהים ולהתקבל למוסד אקדמי בארץ.

בשונה מדוח שמפרסם משרד החינוך, המתבסס על שיעור הזכאים לבגרות מתוך התלמידים, "מרכז אדוה" בדק את הנתונים לפי יישובים. כלומר, כל מושב בו מתגוררים לפחות 10,000 תושבים נכנס לדוח, בלי קשר אם בני ה-17 שגרים בו נחשבים תלמידים מן המניין. למעשה, 79.2% מבין בני ה-17 לומדים בכיתה י"ב.

כשליש בלבד ממשיך לאוניברסיטה

כאמור, קצת פחות מ-40% סיימו את לימודי התיכון עם ציונים מספיקים לתנאי הקבלה למוסד אקדמי, אך מספר התלמידים שאכן המשיכו את לימודיהם לאוניברסיטה או למכללה אקדמית אחרת, היה נמוך אף יותר - ועמד על 31.9%.

בדומה לדוח שפורסם בחודש אוגוסט השנה, לפיו שיעורי הזכאות גבוהים יותר במקומות המבוססים, גם בדוח הזה המגמה זהה. 67.1% זכאים לתעודת בגרות במקומות המבוססים לעומת 26.6% הבדואים בנגב. בעיירות הפיתוח עמד שיעור הזכאות על 46.9% וביישובים הערביים - על 32.4%.