צעירים בונים עתיד בגליל

פאנל מיוחד על חשיבות ההשקעה בחינוך ותרבות ככלי למשיכת והשארת הדור הצעיר בגליל