רה"מ והשר שלום: לפתח את הגליל

נאומיהם של השר לפיתוח הנגב והגליל וראש הממשלה בוועידת הגליל 2009