מנופי צמיחה ופיתוח בגליל

בשנים האחרונות דובר על מספר מנופי צמיחה, שיביאו את הבשורה לפיתוח הגליל: משיכת אוכלוסיות חדשות וצעירים לגליל, תשתיות תחבורה, אזורי תעשייה משותפים, ופוטנציאל הכלכלה הערבית. פאנל זה מציע להעמיד את המנופים הללו האחד אל מול השני, על ידי מומחים שיציגו את עיקרי הדברים בתחומם