האור של הגויים

שגרירים מארבע יבשות מציגים איך עושים את זה בחוץ לארץ ומגיעים לחלק העליון של פיז"ה