חינוך ומנהל עסקים

המנכ"לים הבכירים במשק מציעים להיכנס לכיתה עם תכנית עסקית ולהצטייד בכלים ניהוליים