ציפי לבני - נאום החינוך

יו"ר האופוזיציה מדברת על פרספקטיבה חדשה בחינוך