אהוד ברק - נאום החינוך

נאומו המלא של שר הביטחון בכנס "העיר" לחינוך