ביהמ"ש העליון: די לאפליה בביה"ס לבנות "בית יעקב"

אחרי שהופרדו ע"י מחיצות, יצאו להפסקות בזמנים שונים ואפילו הלכו לבית הספר בתלבושת אחידה שונה - ישובו התלמידות האשכנזיות והספרדיות בביה"ס שבעמנואל לחצר משחקים אחת. ביהמ"ש העליון קיבל את עתירת ההורים לאפליה, והורה למשרד החינוך: "הסר כל סממן של אפליה אשר רווחה בביה"ס"

סוף לאפלייה: בית המשפט העליון הורה היום לבית הספר היסודי לבנות "בית יעקב", שביישוב עמנואל, להפסיק להפריד בין הבנות ממוצא אשכנזי לספרדי ולהעלים כל סממן של אפליה בשטחי בית הספר. "יש להסיר כל סממן פורמלי ומהותי כאחד של תופעת האפליה אשר רווחה בבית הספר", נכתב בפסק הדין.

לפני כשנתיים החליט בית הספר לבצע מספר שינויים במבנה ובסדרי הלימוד, ולמעשה הוקם בית ספר נוסף לצידו של בית הספר הקיים. במסגרת השינויים הוקמו מספר מחיצות הפרדה בבית הספר, ונקבעו בו כניסות נפרדות. אפילו חצר המשחקים פוצלה לשניים, ושעות ההפסקה של התלמידות בשני בתי הספר היו שונים.

ההחלטה לבצע את אותה "הפרדה", נבעה גם בין השאר, ממתיחות בין האוכלוסייה האשכנזית לבין האוכלוסייה הספרדית ביישוב. ואולם, הוריהן של התלמידות הספרדיות מאוד לא אהבו את המהלך, ופנו למשרד החינוך להפעיל את סמכויותיו ולמנוע את המשך אפלייתן של התלמידות לרעה.

"נפגעה זכות התלמידות לשיווין"

נציגי ההורים טענו כי משרד החינוך לא עשה דיו על מנת לפתור את הבעיה, ובעקבות כך החליטו לפנות לבית המשפט. היום הורו שלושת שופטי בית המשפט העליון, אדמונד לוי, עדנה ארבל וחנן מלצר למשרד החינוך לנקוט בכל האמצעים לשנות את המצב - ובמידת הצורך אף לשלול את רשיונו של בית הספר, אם לא תיפסק האפליה.

ביקורת קשה נמתחה בפסק הדין על בית הספר. "בית יעקב פגע בזכותן של התלמידות הספרדיות לשוויון ובכך חרג מהאיזון החוקתי שבין זכויות הנוגעות בדבר", נכתב - וגם על משרד החינוך נמתחה ביקורת קשה: "הוא חרג מסמכותו שעה כשנמנע מלהפעיל את האמצעים העומדים לרשותו לצורך מניעת האפליה האמורה".

"מדובר בציון דרך במאבק הנמשך לביעור תופעות האפליה במערכת החינוך בכלל, ובחינוך החרדי בפרט", אמרו היום נציגי העותרים. ד"ר אביעד כהן, שייצג את ההורים שטענו לאפליה, הביע תקווה כי משרד החינוך "יעשה את כל הדרוש להסיר את סממני האפליה, לפני פתיחת שנת הלימודים הקרובה".

הצטרפו ל"חדשות 2" בפייסבוק