המלחמה בניצול בני הנוער בעבודה

לקראת חופשת הקיץ הקרובה, צפויה הוועדה לזכויות הילד של הכנסת להכריז על תכנית שתנסה לצמצם את תופעת הניצול של התלמידים בידי מעסיקיהם. התכנית כוללת סיירת נוער שתפקח על בתי העסק מקרוב, "קווים חמים" שיאפשרו לנערים העובדים לפנות ולהתלונן והעלאת מודעות לנושא ברשתות החברתיות

סיירת נוער בבתי העסק, העלאת המודעות ברשתות החברתיות ופתיחת "קווים חמים" לתלונות מצד בני נוער - כך תנסה הוועדה לזכויות הילד להילחם בניצול בני הנוער מצד מעסיקיהם. התכנית המפורטת שתוצג מחר (שני) במלואה, הגיעה כבר הבוקר לידי חדשות 2 Online.

לעדכונים נוספים ולהעברת הסיפורים שלכם - היכנסו לחדשות 2 בפייסבוק

התכנית להגברת הפיקוח והאכיפה על עבודת הנוער בקיץ נכתבה במסגרת הוועדה לזכויות הילד של הכנסת. בוועדה מבהירים כי הם החלו לטפל בתופעה כבר בחודש ינואר, מתוך כוונה ליישם את התכנית בקיץ הקרוב. לתוכנית שותפים משרד הכלכלה, משרד החינוך, נציגי המרכז השלטון המקומי וארגונים בתחום בני הנוער.

במסגרת התכנית, תוקם סיירת נוער בכל רשות שתדאג לאכוף ולוודא שכל העסקים ברשות אכן מקיימים את זכויות הנוער העובד. במקרה של אי אכיפת הזכויות, לסיירת יהיה היתר לפנות לרשות המקומית ולמשרד הכלכלה, ולדווח על בעל העסק.

200 מפקחים ממשרד הכלכלה יעקבו אחר המעסיקים

ח"כ שאשא ביטון
בתי עסק שיעמדו בהעסקה הוגנת של בני נוער יזכו לקבל מהרשויות "תו עסק חברתי". במקביל, יופעלו שני "קווים חמים", אליהם יוכלו בני נוער לפנות ולהתלונן על פגיעה בזכויותיהם בעבודה, אפילו בצורה אנונימית. קו אחד יופעל על ידי מועצת התלמידים והנוער הארצית וקו אחר יופעל על ידי "הנוער העובד והלומד".

מרכיב בולט נוסף בתכנית הוא העלאת המודעות לנושא ההעסקה ההוגנת של בני נוער. תלמידי החטיבה העליוני ילמדו על הנושא במסגרת שיעורי החינוך, מרצים ממשרד הכלכלה יפגשו תלמידים בשטח, חוברת הסברה תופץ במרכזי הנוער ובמתנ"סים, להורים תופץ אגרת שתצורף לחשבון הארנונה החודשי, וייעשה שימוש גם ברשתות החברתיות ובמדיה.

כמו כן, 200 מפקחים של משרד הכלכלה הונחו לרכז את עיקר המאמצים בנושא עבודת נוער. בין היתר, הם ישימו דגש על טיפים לבני נוער באולמות אירועים, יישום חוק הכסאות המאפשר לנוח ולשבת בזמן העבודה וסוגיית החזרה הביתה בסוף יום העבודה.

"אין ספק כי מוטלת עלינו החובה לפעול לקידום מנגנוני פיקוח ואכיפה יעילים ומוגברים למניעת ניצול ופגיעה בבני הנוער העובדים והתוכנית שתוצג ביום שני בוועדה, לה שותפים לא מעט משרדי ממשלה וגופים רבים, אכן מביאה לידי ביטוי את החובות הללו", אמרה יו"ר הוועדה, ח"כ יפעת שאשא ביטון (כולנו). "אסור שמעסיקים יתייחסו לילדים שלנו כאל כוח עבודה זול וינצלו אותם".