הסייעת השנייה: הרשויות שמצפצפות

משרד החינוך השיק בקול תרועה רמה את "רפורמת הסייעת השנייה" בגנים שיש בהם יותר מ-30 ילדים. אבל המציאות בשטח נראית קצת אחרת: הסייעת הנוספת פעם נמצאת ופעם לא, כשהעיריות מנצלות את כוח האדם החדש לצרכים שלהן