1 מכל 3 ילדים בישראל חי בעוני

דוח העוני של הביטוח הלאומי לשנת 2014 חושף תמונה עגומה: בישראל חיים כ-800 אלף ילדים עניים. בשנה החולפת חלה עלייה בשיעור העוני בקרב חרדים, ערבים, קשישים וגם בקרב משפחות שבהן שני ההורים עובדים. למרות עלייה מתונה במספר המשפחות העניות, הדוח קובע: "העניים בישראל נעשו עניים יותר"

1 מכל 3 ילדים בישראל חי בעוני (פלאש 90)

מנכ"ל הביטוח הלאומי הגיש הבוקר (רביעי) לשר הרווחה חיים כץ את דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2014. מהדוח עולה כי בשנת 2014 חיו בישראל 444,900 אלף משפחות עניות - 1,709,300 בני אדם, מתוכם 776,500 ילדים. במילים אחרות - כמעט אחד מכל שלושה ילדים בישראל הוא עני. על פי הדוח, העלייה הבולטת ביותר בשיעור העוני חלה בקרב חרדים, ערבים וקשישים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

מהדוח עולה כי ב-2014 חלה עלייה מתונה בשיעור המשפחות החיות בעוני (מ-18.6% ב-2013 ל-18.8% ב-2014), אך במקביל חלה עלייה משמעותית בשני מדדים אחרים - עומק העוני וחומרת העוני. המשמעות המעשית היא שב-2014 העניים בישראל נעשו עניים יותר.

מדד עומק העוני, שבודק את מרחק המשפחות העניות מקו העוני, עלה בכ-6%, ומדד חומרת העוני - שנותן משקל גבוה יותר לאוכלוסייה הענייה יותר - עלה בשיעור של כ-10%.

שיעור המשפחות העניות בישראל

גידול בעוני של חרדים, ערבים וקשישים

שיעור העוני בקרב משפחות חרדיות עמד ב-2014 על 54.3%. מהדוח עולה כי כשני שלישים מהילדים החרדים חיו בשנה האחרונה בעוני. שיעור העוני בקרב משפחות ערביות עלה בשנה החולפת באחוז (52.6%) - אך מדדי עומק וחומרת העוני עלו משמעותית בכ-8%.

אוכלוסייה חלשה נוספה העומדת במרכז הדוח היא משפחות הקשישים. מהנתונים של הביטוח הלאומי עולה כי 23.1% ממשפחות הקשישים בישראל הן עניות - עלייה של כאחוז ביחס ל-2013.

עוד נתון מטריד העולה מן הדוח מצביע על עלייה במספר המשפחות העניות שבהן שני בני הזוג עובדים. שיעור המשפחות הללו בישראל עמד בשנה החולפת על כ-13%.

מגמות מנוגדות בשיעור המשפחות העניות

בביטוח הלאומי טוענים כי העליות במספר המשפחות העניות נובעת בחלקה מהקיצוץ בקצבאות הילדים, שהחל באוגוסט 2013 ונמשך לתוך 2014. כתוצאה מהקיצוץ, מספר המשפחות עם ילדים שהיו עניות עלה במעט מ-23% ב-2013 ל-23.3% ב-2014.

למרות העלייה הכללית בתחולת העוני של משפחות עם ילדים, הדוח מצביע על ירידה מתונה בתחולת העוני של המשפחות החד-הוריות. בשנת 2014 25% מהמשפחות הללו הוגדרו עניות, ירידה של 2.5% ביחס לשנה שעברה.

מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי, פרופסור שלמה מור יוסף, התייחס לדוח ואמר: "אני מציע שהממשלה תקבע יעדים מקרו-חברתיים לטווח הארוך, לצמצום העוני ואי השוויון בהכנסות".

שר הרווחה, חיים כץ, שקיבל את הדוח אמר כי בתקציב הנוכחי הממשלה העלתה את קצבאות הזקנה לקשישים המקבלים הבטחת הכנסה. "יצרנו כלי לצמצום עוני בין- דורי בדמות מענק חסכון לכל ילד, צעדים שיפחיתו את ממדי העוני", אמר כץ. "אנו נמגר את התופעה המעוותת שבה אנשים המשתלבים בשוק העבודה הם עניים ולא מצליחים לסיים את החודש".