הסתיימה השביתה בבתיה"ס הנוצריים

אחרי כחודש ימים של השבתה מוחלטת, השיגו משרד החינוך ונציגי בתי הספר הכנסייתיים הסכם שיביא לחידוש הלימודים במוסדות החינוך הנוצריים. בין ההסכמות: מענק בסך 50 מיליון שקלים לעדה הנוצרית, הקמת ועדה לבחינת שאר טענות מוסדות החינוך הכנסייתיים והחזר ימי העבודה שאבדו לצוות ההוראה בגין השביתה

לא יוכלו לשבות עד 2017. מפגיני בתי הספר (פוראת נסאר)

משרד החינוך ונציגי בתי הספר הכנסייתיים הגיעו הבוקר (ראשון) למתווה מוסכם לסיום שביתת בתי הספר הכנסייתיים הנמשכת זה חודש ימים. לנוכח ההבנות ישובו תלמידי מוסדות החינוך ללימודים כבר מחר.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

במסגרת המתווה שגובש, הסכים משרד האוצר להקצות מקופת המשרד לשוויון חברתי מענק בסך 50 מיליון שקלים לעדה הנוצרית בישראל, זאת בנוסף לביטול הקיצוצים שהושתו בשנים 2013-2014 על מוסדות החינוך המוכרים על ידי משרד החינוך ושאינם רשמיים, ובכלל זה בתי הספר הכנסייתיים.

בנוסף הוסכם על הקמת ועדה משותפת למשרד החינוך ולבתי הספר הכנסייתיים להמשך דיון בשיפור תנאי מוסדות החינוך הכנסייתיים. מינוי יו"ר הוועדה יחייב את אישור והסכמת שני הצדדים, זאת לאחר שלא הגיעו להסכמה על מינויו של שופט ביהמ"ש העליון, סלים ג'ובראן. הוועדה תידרש לדון בכל הדרישות שעל הפרק ולהציג את המלצותיה עד סוף חודש מארס 2016.

באשר לסוגיית תשלומי ההורים הוחלט כי הנושא ייבחן בחיוב במסגרת ועדת החריגים הארצית לתשלומי הורים במשרד החינוך, זאת בכפוף להגשת בקשה מטעם בתי הספר הכנסייתיים להסדרת תשלומי ההורים. כמו כן, הסכים משרד החינוך לבחור בחיוב את נושא החזר ימי העבודה שהופסדו בעקבות השביתה, זאת בתמורה להחזר ימי הלימוד שלא התקיימו.

עוד הסכים משרד האוצר לכלול את בתי הספר הכנסייתיים במסגרת תכנית האתגרים לחברה הערבית, זאת בדומה לשאר בתי הספר בחברה הערבית ולפי עקרונות התכנית. המשרד יכלול את בתי הספר הללו בהכשרות, בהדרכות ובפיתוח מקצועי של עובדי ההוראה.

במסגרת החתימה על ההסכם התחייבו בתי הספר הכנסייתיים שלא לנקוט בעיצומים, בשביתות או בכל פעולות שיש בהן כדי להשבית את התלמידים מלימודיהם. בהתאם לזאת, גם בתי הספר התיכוניים לא יוכלו להשבית את הלימודים עד לתאריך 13.07.17. כמו כן, לא יהיה ניתן להשבית את בתי הספר היסודיים עד לסוף שנת 2016.

השרה לשוויון חברתי, ח״כ גילה גמליאל, שתיווכה בין מארגני השביתה למשרדי החינוך והאוצר, בירכה על סיום השביתה ואמרה כי ״הדבר הראשון והחשוב ביותר הוא שתלמידים יחזרו למסגרות הלימודים ולבתי הספר. סברתי מלכתחילה ואני סבורה גם כיום שלא הייתה הצדקה בקיצוץ, וכי 50 מיליון שקלים שיועברו על ידי המשרד לשוויון חברתי הם התחלה מבטיחה לקראת הסכם קבע עם מוסדות הלימוד הכנסייתיים המהווים מופת ודוגמה לחינוך ברמה גבוהה, לדו קיום ולדרך ארץ״.