הביטוח הסודי של תלמידי ישראל

אחד הסודות שמסתתרים בחוק חינוך חובה הוא הביטוח מפני תאונות אישיות, שזוכה לו כל אחד מהתלמידים בישראל. את הפוליסה משלמים ההורים, שלרוב כלל אינם מודעים לעניין. פוליסת הביטוח מכסה לא רק תאונות בשטח בית הספר אלא תקפה לכל מקום, בכל זמן ועשויה לחסוך מאות ואלפי שקלים על טיפולים רפואיים יקרים

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "האחריות לבטח את התלמידים בביטוח תאונות אישיות מוטלת על הרשויות המקומיות ,לרבות יידוע ההורים בנושא. על חברות הביטוח המבטחות את התלמידים חלה החובה להעביר לכל רשות את הפוליסות, ועל הרשות המקומית להעביר פוליסות אלה לבתי הספר על-מנת שאלה יחולקו להורים".