מיוחד לתלמידים: פתרון הבגרות באנגלית

אחרי הדלפת הבחינה והחלפת השאלונים, צוות מורי האנגלית של קידום בגרויות פתרו עבורכם את בחינת הבגרות שהתקיימה כסדרה למרות הכול. לפניכם הצעת פתרון הבגרות

אילוסטרציה (חדשות 2)

אחרי סכנת ביטול הבחינה עקב הדלפת הטפסים, כ-60 אלף תלמידים ברחבי הארץ נבחנו היום בבגרות באנגלית. זוהי הצעת הפיתרון שבנו מורי קידום, שמתפרסמת גם בעמוד הפייסבוק:

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

מודול A

אנסין 1: a letter to a friend

שאלה מספר 1: 2 O
שאלה מספר 2: To take pictures
שאלה מספר 3: 2
שאלה מספר 4: 3
שאלה מספר 5: Expensive new digital camera או shekel 500
שאלה מספר 6: 1
שאלה מספר 7: 3


אנסין 2: Pay as much as you want

שאלה מספר 8: 3
שאלה מספר 9: They put the money in a box near the door when they leave
שאלה מספר 10: Customers decide on the size of their meals או
some restaurants don't have menus
שאלה מספר 11: Because she doesn't have much money
שאלה מספר 12: 2
שאלה מספר 13: 1
שאלה מספר 14: 1

Listening

שאלה מספר 15: 2
שאלה מספר 16: 3
שאלה מספר 17: 1
שאלה מספר 18: 3
שאלה מספר 19: 1
שאלה מספר 20: 1

מודול B

אנסין 1

שאלה מספר 1: 3
שאלה מספר 2: 2
שאלה מספר 3: They serve food from different countries
שאלה מספר 4: That the food is delicious
שאלה מספר 5: They must send recipes of a healthy meal the cooked together They must tell about their experience of cooking together
שאלה מספר 6: 2 +3
שאלה מספר 7: 3

מודול C

אנסין 1

שאלה מספר 1: 4
שאלה מספר 2: To stop coloring when we are adults
שאלה מספר 3: 1
שאלה מספר 4: 3+6
שאלה מספר 6: 4
שאלה מספר 7: People use different colors according to their mood for instance dark blue to express sadness
שאלה מספר 8: In a Quiet environment \ relaxing music with
שאלה מספר 9: They have even become bestsellers
שאלה מספר 10: 3

מודול D


B. A SUMMER'S READING

6. (iii) He doesn't have a job
7. (iv) He gets money from Sophie
8. He asks different questions and he cares about Goerge, he used to give him money to buy lemon ice when he was a child
9. He is trying to tell him that he should get education so that he doesn't end up like him with no education and not happy with his life. Mr. Cattanzara works as a change-maker but he reads the newspaper and could do something else in life if he had education.
10. thinking skill I chose: Uncovering motives/inferring
Answer: Goerge wants respect. it's very important for him, he dreams about it when he doesn't have a job. He is ashamed about it and stays in his room but when people show respect to him he goes out more and stays in the neighborhood.

Part II
C. THANK YOU M'AM

11. (ii) He wants to steal a pocketbook
12. She should teach him right from wrong-how to behave
13. (ii) They both have done something wrong
14. (i) gives Roger money
15. Thing skill I chose: inferring/cause and effect
ANSWER: He may change the way he behaves and not try to steal again because he sees that you can do things differently.
I can infer that by the way he behaves in her house. He doesn't run away and he doesn't steal her pocketbook even though he could.

PART III

16. THE ROAD NOT TAKEN:
The quote says that people should choose and make decisions on their own and not based on other people. That's what the writer does; he chooses the road people take less and not the road that everybody walks on. According to the quote he is actually a wise man

מודול E

אנסין 1

שאלה מספר 1: 2
שאלה מספר 2: 2
שאלה מספר 3: Be green או promote individual responsibility
שאלה מספר 4: It can help them:
increase their appeal to students

it can help them:
save money in the long term
שאלה מספר 5: 3
שאלה מספר 6: Results\impact\outcome\ benefit
of the "green education" • אחת מהמילים אפשריות
שאלה מספר 7: 4

Listening

שאלה מספר 8: 2
שאלה מספר 9: 4
שאלה מספר 10: We may forget some of the conversation after it's over או :
We lose concentration

שאלה מספר 11: 3
שאלה מספר 12: Look at the other person או
Maintain eye contact
או
do not interrupt or finish the other person's sentence

שאלה מספר 13: 1

מודול F

שאלה מספר 5: ii
שאלה מספר 6: Hana is afraid of the General's messenger because she believes the servants have reported her actions to the authorities and the messenger has come to punish her and Sadao.
שאלה מספר 7: Sadao says that the man will live in spite of it all and he sighs after completing the operation because now he has to deal with the true dilemma. It was important to heal the prisoner of war because Sadao sees this as his duty as a doctor. However, now that he has successfully saved the man's life, he must decide whether to release him to the authorities or protect him. Before Sadao began to operate he contemplated throwing the prisoner back into the sea. His obligation as a doctor drove him to operate, but now the question still remains whether to keep him alive or turn him over to the authorities. This dilemma causes him to sigh. (Had the patient dies during the operation he would not have to deal with this question)
שאלה מספר 8: Distinguishing different perspectives.
At the beginning of the story Sadao sees the prisoner as an enemy but also as a vulnerable and dying patient. As a doctor, he decides to operate on him and to try to save his life, but promises himself and his wife that afterwards, they will release him to the authorities. Sadao works out of habit with almost no emotions. Sadao's attitude/perspective seems to change at the end of the story. Sadao guides the prisoner and helps him safely leave his home. He gives him supplies and warns him how to be safe on the nearby island. Clearly Sadao views the soldier as a human being and sympathizes with him.
שאלה מספר 9: iii
שאלה מספר 10: George comes to the Keller's house because he wants to take his sister Anne home. he has just gone to visit his father in jail and now knows the truth about the Kellers. George does not want his sister to stay one moment longer with the Kellers and he has come to take her back home to New York with him.
שאלה מספר 11: Sue resents living next door to the Kellers because it seems she is jealous of them. She tells Anne that her husband Jim admires Chris Keller, who "can do no wrong". This makes it very difficult for her to be the neighbor of the "Holy Family."

שאלה מספר 12: Joe Keller: from Joe's perspective, making money justifies all actions, even if it costs lives of others. Therefore, he saw no fault in sending off broken cylinder heads to be used on fighter planes. In his view, everyone who could, made money during the war even at the expense of lives being lost. To him the war was a means to make money.
Chris Keller: Chris is an idealist and after having fought in the war and watching his own soldiers die, he believes fighting for your country is worth more than money can buy. When he learns that his father allowed broken parts to be shipped off during the war just because his father wanted to make money, he cannot forgive his father for those actions. He perceives loyalty to one's country as the most important factor during the war - and not making money out of it!

מודול G

אנסין 1

שאלה מספר 1: 3
שאלה מספר 2: 2
שאלה מספר 3: Devise a way to indicate lucid dreams
שאלה מספר 4: Findings that opened the door to further research for other scientists
שאלה מספר 5: 2
שאלה מספר 6: Athletes say they are more likely to win a race if they have a lucid dream of victory the night before
שאלה מספר 7: 3
שאלה מספר 8: Being trained to have lucid dreams