1 מכל 10 תלמידים מעורב באלימות

דוח נתוני המיצ"ב בנושא "אקלים וסביבה פדגוגית" שפורסם היום חושף כי מגמת הירידה באלימות בבתי הספר נבלמה בשנתיים האחרונות. ההחמרה בולטת בקרב תלמידים דוברי ערבית בחטיבות העליונות. עם זאת מדווחים התלמידים והמורים על ירידה בקללות ובוונדליזם

1 מכל 10 תלמידים מעורב באלימות (אילוסטרצ (רויטרס)

הרשות הארצית להערכה ולמדידה בחינוך מפרסמת היום (שלישי) את נתוני המיצ"ב לשנת הלימודים תשע"ד בנושא "אקלים וסביבה פדגוגית". מהנתונים עולה כי אחד מכל עשרה תלמידים דיווח כי היה מעורב בתקרית אלימה בחודש האחרון.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

המידע מבוסס על שאלונים שנערכו ליותר מ-200 אלף תלמידי כיתות ה'-ט' ויותר מ-80 אלף תלמידי כיתות י'-יא'. כמו כן נערכו ראיונות טלפוניים עם כעשרים אלף מורים ומחנכים. מהדוח עולה כי למרות שחל שיפור במדדים שונים, בשנתיים-שלוש האחרונות חלה התמתנות במגמת השיפור בכל הקשור למעורבות באירועי אלימות ובתחושת המוגנות של התלמידים.

בחטיבות העליונות דוברות הערבית חלה החמרה בשורה של פרמטרים, בהם מעורבות באירועי אלימות, קללות, גניבות ופגיעה של מורים בתלמידים. 11% מתלמידי החטיבות העליונות דוברות הערבית דיווחו על מעורבות באירועי אלימות, לעומת 6% בלבד לפני ארבע שנים.

כ-30% מהתלמידים דיווחו על תופעה של חבורות אלימות של תלמידים. התופעה נפוצה יותר בקרב דוברי הערבית. לאורך השנים הדיווח על תופעות אלו נמצא במגמת ירידה, אך בשנה החולפת המגמה נעצרה. בקרב תלמידים בבתי ספר דוברי עברית לא חל שינוי ואילו בבתי ספר דוברי ערבית נרשמה החמרה.

עוד עולה מהדוח כי יותר מעשירים מהתלמידים חוו בחודש שקדם להעברת השאלונים קריאות או אמירות פוגעניות על רקע גזעני. לאורך השנים חלה עלייה בשיעורי המדווחים על תופעה זו בקרב תלמידים דוברי ערבית בחטיבות העליונות.

מרבית התלמידים מדווחים אומנם על תחושה כללית חיובית כלפי בית הספר, כשהתופעה הזו בולטת יותר אצל תלמידי בתי הספר היסודיים, אך בשנתיים האחרונות לא חל שיפור בדיווחי התלמידים. עם זאת, הדוח מצביע על ירידה בתופעות של קללות וונדליזם ועלייה בדיווחים על התנהגות נאותה של תלמידים בכיתה.