עלייה בשיעור הזכאים לתעודת בגרות

במשרד החינוך מתגאים בנתונים המציגים עלייה משמעותית במספר הזכאים לבגרות, שהגיע השנה ל-53.4%. במגזר החרדי הגיע שיעור הזכאים ל-17.6%. אחוז הזכאים לבגרות במגזר היהודי ללא חרדים עומד על 73.5%

יותר זכאים בכל המגזרים (פלאש 90)

עלייה משמעותית בשיעור הזכאים לתעודת בגרות: בין השנים תשע"ב לתשע"ג חלה עליה של 3.6% בשיעור הזכאים לבגרות, מ-49.8% ל- 53.4. מדובר בעוד 4,593 תלמידים הזכאים לתעודת בגרות - כך מפרסם היום משרד החינוך.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

למרות הנתונים המרשימים, המתייחסים בעיקר לתקופת כהונתו של גדעון סער כשר החינוך, ישנם פערים אדירים בזכאות בין קבוצות האוכלוסייה השונות. הפער הגדול ביותר הוא בין האוכלוסייה היהודית הלא-חרדית לבין שיעור הזכאים לבגרות בקרב החרדים, שהוא הנמוך ביותר בישראל. ישנם פערים גם בין המגזר היהודי והמגזר הערבי, וגם פערים גדולים מאוד בתוך המגזר הערבי עצמו, כשהבדואים הם בעלי שיעור הזכאות הנמוך ביותר.

במגזר היהודי זכאים לבגרות 59.8% מהלומדים, אך מתוכן רק 9% זכאים לבגרות במגזר החרדי המשתייך רובו לחינוך העצמאי שם לא לומדים את המקצועות שמקנים את התעודה. בניקוי המגזר החרדי, במגזר היהודי 72.2% מהתלמידים זכאים לבגרות, עלייה של 2.3% מהשנה הקודמת. למרות הנתונים החרדיים הנמוכים, גם אצלם נרשמה עלייה מזערית, של 0.8%, בזכאות לתעודת בגרות.

אחוזי הזכאים לבגרות

עלייה של כמעט 7% במגזר הדרוזי

שיעור הזכאים לבגרות בקרב העולים החדשים עלה ל-58%, מה שמעמיד את הקבוצה הזאת כמעט בקו אחד עם שאר האוכלוסייה היהודית. שיעור הזכאים לבגרות בקרב הבנות גבוה מזה של הבנים ב- 6.5%, והוא עומד על 67.2% ואילו בקרב הבנים הוא עומד על 60.7%.

המגזר הלא יהודי (ללא מזרח ירושלים) רשם עליה של 3.5% שמעלה את שיעור הזכאים הכולל לבגרות, מקרב קבוצה זו ל- 45.7% בתשע"ג לעומת 42.2% בתשע"ב.

המגזר הדרוזי רשם עליה בשיעור של 6.7% מתוך קבוצת הגיל. מדובר בעוד 226 זכאים לבגרות. שיעור הזכאים הכולל לבגרות בקרב קבוצה זו עלה מ- 54.8% (תשע"ב) ל- 61.5% (תשע"ג). בקרב קבוצת הלומדים נרשמה עליה של 5.8% בשיעור הזכאים לבגרות. שיעור הזכאים הכולל בקבוצה זו עלה מ- 62.8% (תשע"ב) ל- 68.6% (תשע"ג).

עלייה של 17.6% במגזר החרדי (AP)

גם במגזר הבדואי בנגב, שם הנתונים הם הנמוכים ביותר בקרב האוכלוסייה הלא יהודית נרשמה עלייה, של 3.2%, בשיעור הזכאים לבגרות והוא עומד על 32.3% בשנת הלימודים תשע"ג - כמעט מחצית מזו של הדרוזים.