מבחני המיצ"ב יתקיימו אחת ל-3 שנים

אחרי מחלוקת והקפאה של שנה, החליטו במשרד החינוך לחדש את מבחני המיצ"ב - במתכונת שונה. על פי המתווה המעודכן כל בית ספר ישתתף במיצ"ב אחת ל-3 שנים. המבחנים לכיתות ב' יתקיימו במתכונת פנימית

המיצב חוזר במתכונת שונה (חדשות 2)

שנה לאחר שהוחלט לבטל את מבחני המיצ"ב החיצוניים עד למסקנות ועדה מקצועית מיוחדת, מציג היום משרד החינוך את המתווה המעודכן - לפיו החל משנת הלימודים הבאה כל בית ספר ישתתף במיצ"ב אחת לשלוש שנים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 Online

על פי המתווה החדש, יכלול המיצ"ב מבחני הישגים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית. לגבי קבוצות הגילאים, נקבע כי תלמידי כיתות ה' ייבחנו במיצ"ב בשלושה תחומי דעת, תלמידי כיתות ח' ייבחנו בארבעה תחומי דעת, ואילו מבחני המיצ"ב לכיתות ב' יתקיימו במתכונת פנימית.

במשרד החינוך אומרים כי ההפחתה בתדירות המיצ"ב, לצד המדיניות החדשה של המשרד המטמיעה למידה משמעותית, "יצרו מדידה מאוזנת, ראויה ונכונה יותר. מתווה זה יאפשר לבתי הספר ליצור תרבות עבודה המתבססת על תהליכים ארוכי טווח".

ההחלטה בדבר המתווה החדש התקבלה לאחר שנלמד הדוח מטעם הועדה המקצועית, אשר מונתה לצורך בחינת השינויים הנדרשים במתכונת המיצ"ב. "בתי הספר יקיימו תהליכי עומק הכוללים לימוד של תוצאות המבחנים והפקת לקחים, גיבוש של תכניות עבודה בית ספרית", מציינים במשרד החינוך. לשם קידום היעדים שהוצבו ימונו רכזי הערכה בית ספריים, שאמורים לסייע לבתי הספר בליווי מקצועי, בתהליך הלמידה של תוצאות המיצ"ב, בקידום של תרבות הערכה נכונה בתוך בית הספר ובשיפור ההישגים הלימודיים והאקלים הבית ספרי.

"לאחר שנה, בה בחנו באופן מעמיק את מתווה המיצ"ב, אנחנו יוצאים לדרך חדשה", הכריז שר החינוך שי פירון. "המיצ"ב המעודכן מהווה נדבך נוסף ב"תכנית הלאומית ללמידה משמעותית",  "לצד ריווח הלמידה במבחני הבגרות והקטנת התדירות של הערכה חיצונית בית ספרית באמצעות המיצ"ב, תינתן לבתי הספר יותר גמישות פדגוגית ואוטונומיה ניהולית. כל אלה יוצרים מעטפת רחבה, שתאפשר לבתי הספר להכשיר את התלמידים באופן מיטבי לקראת אתגרי המאה ה-21'.