הקיצוצים החדשים במשרד החינוך

משרד החינוך החליט להאריך את שנת הלימודים לתלמידי כיתות א' ו-ב' אבל מסתבר שהוא מקצץ במקומות אחרים ולא פחות חשובים: הארכת יום הלימודים ותיגבורים לתלמידים מתקשים. המשמעות: ההורים יאלצו לדאוג לילדים על חשבון ימי העבודה, ותקציבים לא יגיעו דווקא לתלמידים החלשים ביותר במערכת

משרד החינוך יבצע השנה קיצוצים בשני פרויקטים שנועדו לסייע לאוכלוסיות חלשות בעקבות קיצוץ רוחבי במשרדי הממשלה. בעקבות ההחלטה עולות תהיות האם לא היה נכון יותר לקצץ במקומות אחרים.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

הקיצוץ הראשון הוא בתכנית "מילת", התכנית ליום לימודים ארוך, שיקוצץ בשישה ימים בבתי הספר היסודיים וב-12 ימים בגני הילדים כך שההורים יאלצו למצוא סידור לילדים לימים אלו. התכנית פועלת בעיקר במקומות חלשים מבחינה סוציו-אקונומית ביותר מ-100 רשויות והיא גם חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג ליום לימודים ארוך לילדים בגילאי 3 עד 9.

קיצוץ נוסף הוא בפרויקט רווחה חינוכי של שיקום שכונות - מדובר בכסף שהועבר לתלמידים החלשים ביותר במערכת, לתגבורים, להכנה לכיתה א' ולזיהוי ילדים עם צרכים מיוחדים. ממסמך פנימי עולה כי בחלק גדול מהרשויות התקציב יקוצץ בלמעלה מ-30%.

ממשרד החינוך נמסר בתגובה כי הקיצוצים הללו הם חלק מקיצוץ רוחבי שהושת על משרדי הממשלה כחלק מתקציב 2013.