הפוליטיקה עולה כיתה: מורים יורשו להביע דעה בפני התלמידים?

אחרי שנים שבהן הייתה הפוליטיקה לנושא טאבו בכיתות הלימוד, יוזמה חדשה של משרד החינוך עשויה להביא לשחרור הרסן בנושא והתיר למורים להביע את עמדתם האישית בנושאים שונים

הפוליטיקה נכנסת לביה"ס. ארכיון (חדשות 2)

תכנית חדשה של משרד החינוך עשויה להתיר בקרוב לחברי סגל ההוראה הפדגוגי בבתי הספר להביע את דעותיהם הפוליטיות במסגרת מערך השיעורים השוטף.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

כחלק מהתכנית "ישראל עולה כיתה" שמקדם שר החינוך שי פירון, יזכו המורים בבתי הספר לעצמאות יתר, כשיוכלו בין השאר לפתח דיונים כיתתיים לאופקים פוליטיים, שבמסגרתם גם יוכלו להביע את עמדותיהם הפוליטיות. בנוסף, יהיו המורים רשאים לקבוע את נושאי השיעורים ברבע משעות הלימודים השנתיות.

במשרד החינוך מבהירים כי ליוזמה אין כל קשר לפרשת המורה מקרית טבעון, שנטען כי חשף את תלמידיו דעות פוליטיות שמאלניות. על פי נהלי חוזר המנכ"ל הקיים שהפיץ המשרד בנושא, רשאי כל עובד הוראה לחשוף את תלמידיו להשקפות פוליטיות, אך זאת רק בהצגת עמדות מנוגדות באופן שווה, ומבלי לעודד או להעדיף השקפה אחת על אחרת.

למרות שהפרה של ההנחיות מסתכמת לרוב בנזיפה בלבד, היו מקרים שבהם היא הובילה להשעייתו של מורה ואף לפיטוריו.