קרינת חשמל בבתי הספר: הדוחות המוסתרים

סוגיית קרינת החשמל בבתי הספר אפילו הובילה למעורבות של מבקר המדינה, אבל הדוחות עדיין לא מפורסמים להורים, לתלמידים וגם למורים. לא נערכות בדיקות תקופתיות ושקופות, וגם לאחר שמתגלים ליקויים, לא ברור אם תוקנו