דוח הלמ"ס: יותר מורים משכילים, יותר שעות לימוד

בעשור האחרון חלו מספר מגמות חיוביות במערכת החינוך בישראל, כך עולה מדוח שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בין היתר מצביע הדוח על עלייה עקבית במספר שעות הלימוד וירידה במספר התלמידים הממוצע לכל מורה. עוד מצוין בדוח כי חלה עלייה משמעותית במספר המורים בעלי השכלה של תואר ראשון ומעלה

יותר מורים משכילים. אילוסטרציה (רויטרס)

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת היום (ג') דוח מגמות כוח אדם בהוראה לשנים 2000-2013, ממנו עולה כי בעשור האחרון חל גידול משמעותי במספר המורים בעלי תואר ראשון, וכן גידול בשעות הלימוד.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

על פי הדוח, בשנת הלימודים תשע"ג (2012-2013) לימדו בבתי הספר כ-135 אלף מורים, לעומת כ-103 אלף מורים בשנת תש"ע (1999-2000) - גידול של כ-32% במספר המורים. כמו כן, קצב הגידול במספר המורים במערכת עלה ל-3.8% לשנה בעשור האחרון, לעומת 1.8% לשנה בעשור הקודם.

הדוח מצביע על עלייה דרמטית במספר המורים בעלי השכלה של תואר ראשון ומעלה. כך למשל, בשנת 2009 היו רק 10.9% מהמורים בבתי הספר היסודי במעמד זה, לעומת 22.4% ב-2013. בחטיבה העליונה עלה מספר המורים בעלי תואר ראשון ומעלה מ-25.4% בשנת 2000, ל-41.1% ב-2013. גם במגזר הערבי נראה גידול ניכר במספר המורים האקדמאים: מ-3.4% בלבד בבתי הספר היסודיים ב-2000, ל-13.2% ב-2013.

ירידה במספר התלמידים לכל מורה. אילוסטרצי (חדשות 2)

ירידה במספר הנשים במערכת החינוך

הנשים ממשיכות להוות רוב מוחלט במערכת החינוך. עם זאת, בחינוך העברי נרשמת ירידה מסוימת בשיעור הנשים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים. בשנת 2000, 83% מצוות חטיבות הביניים היו נשים, לעומת 80.1% ב-2013. בחינוך הערבי נרשמת עלייה במספר הנשים במערכת החינוך. בחטיבות הביניים לימדו ב-2000 42.2% נשים, לעומת 65.5% ב-2013.

שעות העבודה השבועיות של המורים גדלו בכלל המערכת מכ-2.3 מיליון שעות ב-2000, לכ-3.7 מיליון בשנת 2013 - עלייה של כ-60%. בחינוך העברי עלה מספר שעות הכיתה הממוצע בבתי הספר היסודיים מ-43.1 ב-2000, ל-53.8 ב-2013. בחינוך הערבי המספרים אף גבוהים יותר: מ-45.2 שעות בבתי הספר היסודיים בשנת 2000, ל-60.6 שעות בשנת 2013.

נתונים חיוביים נרשמו גם במספר הממוצע של תלמידים למורה, שהולך וקטן הן בחינוך העברי והן בחינוך הערבי. בחטיבות הביניים בחינוך העברי, ירד מספר התלמידים הממוצע למורה מ-11.3 בשנת 2000, ל-8.1 ב-2013. החינוך הערבי הירידה מתונה יותר: מ-12.4 ב-2000, ל-11.6 ב-2013.

נתון נוסף אליו מתייחס הדוח הוא גילם של המורים. בעשור האחרון נרשמה עלייה במספר המורים מעל גיל 50, אם כי נראה שבשנים 2010-2013 נבלמה העלייה הזאת. הדוח מצביע גם על מספר מגמות מדאיגות בחינוך החרדי, כמו ירידה משמעותית בקצב גידול המורים ואף ירידה בקצב גידול שעות העבודה במערכת.