פירון ביטל המיצ"ב: "הפכו לשוט"

בעקבות תלונות על ריבוי תופעות שליליות של מבחני המיצ"ב החיצוניים, הודיע משרד החינוך כי ועדה מקצועית תמליץ על מתווה מעודכן למבחני המיצ"ב. עד לפרסום ההמלצות: ביסודיים ובחטיבות הביניים יעברו מבחני מיצ"ב פנימיים בלבד. שר החינוך פירון: "מבחני המיצ"ב במתכונת הנוכחית הפכו לשוט המכה במורים ובתלמידים"

במשרד החינוך הודיעו היום כי בשנה הקרובה לא ייבחנו תלמידי בתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים במבחני המיצ"ב החיצוניים - אלא במיצ"ב פנימי בלבד. במקביל תוקם ועדה מקצועית אשר תמליץ על מתווה מעודכן למבחני המיצ"ב

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת

"שנת הלימודים הקרובה תהווה פרק זמן מוגדר להתארגנות מחודשת. בהתאם לזאת, תוקם ועדה מקצועית בראשות הראמ"ה, אשר תמליץ על מתווה מעודכן למבחני המיצ"ב", נמסר ממשרד החינוך.

הוועדה תכלול נציגי משרד החינוך מנהלים, מורים, מומחים מהאקדמיה, מומחים בתחומי החינוך, מדידה והערכה ונציגי ציבור. במהלך שנת הלימודים הקרובה תציג הוועדה את המלצותיה והמתווה יישום באופן הדרגתי בבתי הספר, החל משנת הלימודים הבאה.

עד לפרסום המלצות הוועדה הוחלט כי לא יתקיימו מבחני המיצ"ב החיצוניים (הנערכים במקצועות המתמטיקה, שפת האם, אנגלית ומדעים, ומשמשים להשוואה בין המוסדות החינוכיים), וכי בתי הספר ייבחנו במבחני מיצ"ב פנימיים, שתוצאותיהם לא מועברים בהכרח למשרד החינוך. כמו כן, סקרי האקלים הבית ספרי ימשיכו לפעול במתכונתם הרגילה בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים. מתכונת דומה תופעל מהשנה הקרובה גם בחלק מהחטיבות העליונות.

"החלטה זו מהווה חלק מהמדיניות הכוללת, אשר מוטמעת במערכת החינוך לצורך שיפור חווית ההוראה והלמידה, פינוי זמן ומרחב לתהליכי למידה משמעותיים ומעמיקים, שיאפשרו למידה מגוונת, חווייתית, קידום מצוינות, הישגים לימודיים ערכיים ושיח מורה-תלמיד. כל אלה יטמיעו תשתיות עמוקות של ידע, שבסופו של דבר יובילו לקידום ההישגים של מערכת החינוך הישראלית, ולשיפור המדדים הבינלאומיים", מסבירים במשרד החינוך.

פירון: מבחני המיצ"ב במתכונת הנוכחית הפכו לשוט

שר החינוך שי פירון (חדשות 2)

"מבחני המיצ"ב הם כלי מדידה והערכה חשובים, שעלינו להעמיק בהם, אך במתכונתם הנוכחית לא ניתן להמשיך עוד. אני רואה חשיבות רבה בהתקדמות שעשתה מערכת החינוך בנושא ההערכה, בביסוס תהליכי עבודה וקבלת החלטות. אך, למרבה הצער, לצד אלה אנחנו רואים, שבשנים האחרונות התגברו ההשלכות השליליות של המבחנים על תהליכי ההוראה והלמידה. מבחני המיצ"ב במתכונת הנוכחית הפכו לשוט המכה בבתי הספר, המכה במורים ובתלמידים", הדגיש שר החינוך שי פירון. לדבריו, תופעת ההכנה הממוקדת למיצ"ב התחזקה יתר על המידה, והובילה בחלק מבתי הספר לשיבוש סדרי הלמידה: "אני רוצה שכל מורה יוכל לממש את שליחותו החינוכית המקצועית".

בשנים האחרונות, מציינים במשרד החינוך, נעשה שימוש בלתי ראוי במבחני המיצ"ב החיצוניים ומפרטים כמה מהתוצאות השליליות אליהן הובילו פרסום התוצאות: פגיעה במוטיבציה של צוותי החינוך, תחושת לחץ מצד תלמידים חלשים, התרחבות התופעה של פגיעה בטוהר הבחינות, השוואות לא הוגנות ולא נכונות בין בתי הספר, ניצול הנתונים מצד גופים מסחריים והפרת האיזון בין ציונים למדדים ערכיים וחברתיים.

"מיום הקמתה דוגלת ראמ"ה בתרבות של מדידה בשירות הלמידה ובאיזון הולם בין הערכה חיצונית להערכה פנימית, תוך העצמה של היתרונות והתועלות של כל אחת מהן. ראמ"ה מכירה בהשלכות שעלולות להתלוות למבחנים עתירי סיכון, היא התריעה עליהן וחותרת לצמצומן. בשנים האחרונות הפכו המבחנים להיות יעד בפני עצמו, התגברו התופעות השליליות, והדבר פגע בתהליכי ההוראה והלמידה הרצויים. לפיכך, ראמ"ה רואה צורך בחשיבה מחודשת על מתווה המדידה והערכה בבתי הספר, ועל השימוש הראוי שיש לעשות במידע", הוסיפה מ"מ מנכ"לית ראמ"ה, ד"ר חגית גליקמן.

בהסתדרות המורים בירכו על ההחלטה. "מבחני המיצ"ב נועדו להיות כלי עזר לעובדי ההוראה ולתלמידים. בשנים האחרונות המיצב הפך לכלי לתחרות בין בתי הספר , בין לרשויות המקומיות ולשוט כלפי המורים כך שהוא איבד את המשמעות החינוכית ולימודית שלו ובעצם החטיא את המטרה לשמה הוא נועד", אמר המזכיר הכללי יוסי וסרמן.

גם איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות הביע סיפוק מהקפאת המיצ"ב. "צורת קיומם של המבחנים ולאופן בו הם התפרסמו היו מחירים חינוכים וחברתיים קשים ביותר, תוך ניצול ציני של נתונים לצרכי גורמים מסוימים בעלי עניין ואולי גם פוליטיים בקהילה. הנתונים שהופקו מתוך מבחני המיצב שהתפרסמו הציבו את עובדי מערכת החינוך המסורים במצב לא נעים שאינו משקף את עבודתם החינוכית. אנו תומכים במהלך החשוב של השר פירון להחזיר את פעילות המדידה בבתי הספר לפרופורציות ובכך להניע את מערכות החינוך למקום בו מתקיים תהליך ארוך ועמוק של למידה משמעותית", אומרים באיגוד.

שר האוצר יאיר לפיד ניסה בעמוד הפייסבוק שלו להסביר את ההחלטה. "ביטלנו את בחינות המיצ"ב כי חינוך אינו עוסק במדידה אלא בלמידה", כתב לפיד. "כי השכלה ורוח אינם צריכים לקבל ציון. מפני שאנחנו לא יכולים להשוות בין תלמידים כל עוד לא דאגנו לשוויון בתנאים שלהם".