דוח עולמי: הכיתות בישראל צפופות - שכר המורים נמוך

ארגון ה-OECD ערך השוואה מקיפה בנושא חינוך במדינות המפותחות, ומצא כי בישראל יש 6 תלמידים יותר בכיתה מהממוצע בארגון. גם שכרם של המורים נמוך מהממוצע. ולמרות הכל, שיעור המתייצבים ללימודים גבוה מהממוצע

בדוח מקיף שמפרסם היום ארגון ה-OECD, נחשפים הפערים הגדולים בין מערכת החינוך בישראל לבין מקבילותיה בארגון המדינות המפותחות.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

על פי ממצאי הדוח, המתייחס לשנים 2010-2011, הכיתות בבתי הספר היסודיים בישראל הן מהצפופות בקרב חברות הארגון - קרוב לשישה תלמידים בכתה יותר מהממוצע. הדוח מציג גם תמונת מצב עגומה באשר לשכר המורים בארץ: מורה משתכר כ-71% מהשכר הממוצע של מורים בשאר מדינות הארגון.

גם ההוצאה הלאומית לכל תלמיד בחינוך היסודי נמוכה מהממוצע בצורה משמעותית. כך גם לגבי זמן הנוכחות של המורים בבתי הספר יסודיים - עוד לפני רפורמת עוז לתמורה - שנמוך בעשרות אחוזים מממוצע הזמן שמקדישים מורים לתלמידים הצעירים בקרב המדינות החברות. עוד מגלה הדוח כי מורה בישראל נוכח פחות שעות עבודה מהממוצע ומרוב מדינות הארגון בכל שלבי החינוך.

למרות המספרים המדאיגים, יש גם נתונים מעודדים: שיעור הלומדים בישראל בכל המסגרות גבוה בקרוב ל-9% משאר המדינות. על פי הדוח, שיעורם הגבוה של הלומדים מתוך כלל האוכלוסייה אינו רק תוצאה דמוגרפית, אלא גם של שיעור לומדים גבוה ושיערי נשירה נמוכים בחינוך בישראל.

מהבדיקה עולה כי אוכלוסיית מדינת ישראל היא מהמשכילות בעולם המערבי. אחוז בעלי ההשכלה גבוה בהרבה מזה של הממוצע שנרשם בנתוני הארגון, וגם מזה של כל אחת מהארצות בנפרד. במקביל, אחוז מעוטי ההשכלה נמוך באופן יחסי: 17% בישראל לעומת 25% בממוצע של מדינות הארגון.