כמעט 70% מהערבים חוששים מטרנספר

סקר שערכה אוניברסיטת חיפה מגלה כי 70% מהערבים לא מכירים בזכות ישראל לרוב יהודי – אך רוצים לגור בה, ובשכנות ליהודים. רובם חשים דחויים ומקופחים בישראל ולא חשים אמון לא בהנהגה הערבית ולא ביהודים. האוכלוסייה היהודית לעומת זאת מציגה עמדות מפויסות יותר כלפי הערבים

מקצינים עמדות. ערביי ישראל מפגינים, ארכי (חדשות 2)

מזה עשור מודד המכון הישראלי לדמוקרטיה בשיתוף אוניברסיטת חיפה דעות שונות בקרב הציבור היהודי והערבי בישראל. הסקר העדכני ביותר שהתפרסם היום (ג') מעלה כמה ממצאים מעניינים: בקרב האוכלוסייה הערבית נראית מגמת הקצנה כלפי המדינה, ובקרב היהודים - מגמה הפוכה כלפי האוכלוסייה הערבית.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

המחלקה לסוציולוגיה באוניברסיטת חיפה סקרה את העמדות ואת מגמות השינוי שלהם באוכלוסייה הערבית והיהודית בישראל. מהמדד עולה כי בעשר שנות הבדיקה, ניכרת בקרב הערבים בישראל מגמה של החרפת עמדות כלפי המדינה והרוב היהודי, ואילו בקרב הציבור היהודי מצטיירת יציבות בעמדות, או התמתנות מסוימת, כלפי המיעוט הערבי.

בסקר השתתפו 1,400 יהודים וערבים. על פי מממצאי הסקר, כמעט 70% מהערבים לא מכירים בזכותה של המדינה לשמור על רוב יהודי, למרות ש-55% מהם רוצים לגור בה. ולא רק לגור בה, אלא לגור בשכנות ליהודים: 42% מהערבים רוצים לגור בשכונות יהודיות, ו-37% מהם רוצים שילדיהם ילמדו בבתי ספר תיכוניים יהודים.

רוב הערבים פוחדים מטרנספר

החרם ארוך השנים של המפלגות הערביות על הממשלה הישראלית לא תואם לעמדות בוחריהם: 73% מהערבים אומרים כי המפלגות צריכות להיות שותפות בקואליציה. אין להם אמון במנהיגים שלהם - 63% מהערבים חושבים שהם אינם משרתים את האוכלוסייה הערבית, ובמקום לעסוק בסוגיה המדינית, אותו אחוז מאמין כי המנהיגים צריכים להתמקד בשוויון כלכלי וחברתי.

70% מהערבים מאמינים שהממשלה מקפחת אותם - עלייה של 8% בעשור. 55% חשים זרים ודחויים בישראל ו-62% מרגישים שאי אפשר לתת אמון במרבית היהודים. קולות הימין מגיעים היטב לאזני האוכלוסייה הערבית: 68% מהם פוחדים מטרנספר אפשרי, לעומת 55% לפני עשור.

גם התעמולה הפלסטינית מגיעה היטב לערבים-הישראלים: 24% מהם שוללים את זכות הקיום של מדינת ישראל (לעומת 11% ב-2003 ורק 7% ב-1995), ושיעור הערבים שמאשימים את היהודים דווקא בתהפוכות מלחמת השחרור ("הנכבה") עומד על לא פחות מ-82%, וזאת למרות שהערבים פתחו במתקפה על היישוב היהודי ב-1948.

הערבים תומכים בנשק גרעיני בידי אירן

הערבים מזדהים באופן ברור עם אויבי ישראל: 63% מהם תומכים בפיתוח נשק גרעיני על ידי אירן, 59% מהם תומכים באינתיפאדה פלסטינית נוספת בשטחי הרשות אם יימשך הקיפאון המדינה ושיעור דומה מסכימים כי מוצדק שהערבים-הישראלים יפתחו באינתיפאדה בתוך ישראל אם מצבם לא ישתפר באופן ניכר.

עמדות היהודים כלפי הערבים מתונות הרבה יותר. 75% מהיהודים מסכימים שלערבים יש זכות לחיות במדינה כמיעוט שווה זכויות, ויותר ממחצית מסכימים שמפלגות ערביות יקחו חלק בקואליציות השונות למרות ההקצנה בקרבן במשך השנים. במקביל, 51% מהיהודים חוששים מהילודה הגבוהה של הערבים ו-57% נמנעים מכניסה ליישובים ערביים - ירידה בהשוואה ל-73% שעשו כן במהלך האינתיפאדה השנייה.

69% מהיהודים מאשימים את הערבים בהתמשכות הסכסוך היהודי-ערבי, 52% לא קונים את נרטיב "הנכבה" הפלסטיני ו-28% שוללים את הזכות של הערבים להצביע לכנסת. רוב מוחלט, 78%, מאמינים שלהחלטות על אופי המדינה וגבולותיה צריך להיות רוב היהודי ו-65% יבחרו באופי היהודי של המדינה במקרה שיצטרכו לבחור בין מדינה יהודית ודמוקרטית.