סערה סביב המחלקה לפוליטיקה וממשל

איפה עובר הגבול של חופש הביטוי? האם מרצה יכול לקרוא לחרם על המדינה שמשלמת את משכורתו? שאלות שמתאים למחלקה לפוליטיקה וממשל לעסוק בהן בהרצאות שלה. במקרה של המחלקה הזו באונ' בן גוריון אלו שאלות קיומיות. השבוע יוחלט אם לסגור את המחלקה לאחר דו"ח של וועדה בינלאומית שקבעה שהלימודים אינם מאוזנים פולטית