העתקות חמורות בבחינות המיצ"ב

נתוני מבחני המיצ"ב התפרסמו היום, ונדמה ששוב אף אחד לא הופתע. הפערים הכלכליים משפיעים על הציונים, ובכל מגזר יש אלפי תלמידים שההישגים שלהם נמוכים, שלא לומר - גרועים. השנה נוסף נדבך חדש, העתקות סדרתיות וחמורות