חינוך יקר: ההורים בישראל שילמו לבתי הספר מיליארד שקל בניגוד לחוק

החוק אמנם קובע כי כל ילד בישראל יזכה לחינוך חינם, אבל המציאות רחוקה מאוד ממה שכתוב על הנייר: ההורים נדרשים להוציא מכיסם לא מעט כסף לצורך מימון הלימודים, זאת למרות ירידה בהיקף התופעה. 51% מבתיה"ס חורגים מגובה התשלום על פי חוק, וגם חברות מסחריות וכתות מסוכנות הצליחו לחדור למערכת ופועלות באין מפריע

מבקר המדינה קובע היום רשמית את מה שהורים רבים מרגישים בכיס כבר שנים: החינוך בישראל הופך יותר ויותר יקר והנטל נופל בעיקר על על האבות והאמהות, שנדרשים לפעמים לשלם אלפי שקלים בשנה.

מהדוח של מבקר המדינה עולה כי חרף כללים ברורים שנקבעו בנושא, שוררת במערכת החינוך אווירה של "איש הישר בעיניו יעשה": באמצעות שימוש בסעיפים שונים נדרשים ההורים לשלם מעבר לנדרש. פרט לכך, מצליחים עמותות, ארגונים מסחריים ואף כתות שונות להגיע אל ספסלי הלימודים - כמעט באין מפריע.

חוזר מנכ"ל בנושא שהוצא ב-2002 קובע באופן מפורש כי פרט לדרישה לכסות את עלות הביטוח מפני תאונות אישיות, מהווים יתר תשלומי ההורים בגדר רשות בלבד. שיעורם של כספי תשלומי ההורים בשנת הלימודים הקודמת נאמדו בשיעור של 10%-15% מתקציב משרד החינוך – סכום בגובה 2-3 מיליארד שקלים. 

מבדיקת המבקר עולה כי למרות זאת, בין 2009-2010 נגבו מהם בפועל כמיליארד שקלים יותר מהרף העליון שקבעה ועדת החינוך של הכנסת. נקודה חיובית שציין המבקר היא צמצום שחל בהיקף התופעה: בעוד שב-2005 נמצאו חריגות ב-80% מבתי הספר, עמד שיעורם על 51% ב-2009.

רוב בתי הספר שחרגו שבו לסורם

בין הגורמים העיקריים למצב שציין לינדנשטראוס בדוח הם הסמכות שמקנה סעיף "שירותים מרצון" לכל מפקח במשרד החינוך לאשר חריגה מגובה התשלום שנקבע, וכן השימוש שנעשה בהגדרה "תגבור מקצועות" – שבו לא נקבעה כל הגבלה על הסכום שנגבה מההורים.

המצב החמור ביותר שורר במערכות החינוך החרדי והפרטי, שם – לדברי לינדנשטראוס – לא קיימת כל בקרה על תשלומי ההורים. גם בחינוך הציבורי רחוקים פני הדברים מלהיות תקינים: מבדיקת המבקר עלה כי 57% מבתי הספר כלל לא דיווחו על הכספים שגבו מהורי התלמידים - על אף מערכת בקרה יקרה שהתקין משרד החינוך. בנוסף, נמצאו ליקויים ב-60% מבתי הספר שההתנהלות בהם כבר נקבעה כלא תקינה - נתון שיש בכוחו להוכיח כי מנגנוני האכיפה הנוכחיים אינם מועילים.

פרט לכל אלה, מוסיפה לכאב בכיס גם פעילות עמותות הורים שפועלות במקביל לבתי הספר וגובות כספים תוך חריגה מוחלטת מכללי משרד החינוך. המבקר הזהיר כי עמותות אלה, שדורשות מההורים תשלום חרף העובדה שאינן מוסמכות לכך, פועלות ללא כל פיקוח ומעבירות את הכסף לטובת פתיחות כיתות שאינן עומדות בתקנים ולהעסקת מורים.

כך למשל, ציין המבקר כי בחלק מהמקרים גובות עמותות ההורים סכומים שמסתכמים בלא פחות מאשר 7,500 שקלים בשנה. "הממצאים מלמדים שבבית ספר רשמי נעשו פעולות בניגוד לחוק לימוד חובה ובניגוד להוראות המשרד", האשים המבקר.

חברות מסחריות וכתות מסוכנות מגיעות לתלמידים

סוגיה בעייתית נוספת שעלתה מבדיקת המבקר נוגעת לתכניות החיצוניות המופעלות בכל בתי הספר ברחבי הארץ. לינדנשטראוס הזהיר כי פרויקטים אלה, שמפעיליהם לא נדרשים לעיתים לעבור פעילות סינון ובקרה כלשהי, מנוצלים היטב על ידי ארגונים שונים לשם הגשמת מטרותיהם.

בעיה קשה שעמה מתמודדת מערכת החינוך היא העמימות בכללים באשר לזהות הגורם שלו מוקנית הסמכות לאשר את אותן התכניות. בנושא זה לא נקבעו הנחיות ברורות - מה שהוביל לכך שבישראל מופעלות אלפי תכניות חינוכיות שזוכות לפיקוח רופף בלבד של המערכת.

כך למשל, ציין המבקר 68 מקרים שבהם סיירו בתי ספר במרכזי מבקרים של חברות מסחריות. אם לא די בכך, נמצא כי בחלק ממוסדות החינוך הופעלה תכנית לימוד של הסיינטולוגיה – חרף עובדת הגדרתה על ידי הכנסת ככת מסוכנת ואיסור מפורש לאפשר השתתפות בפעילויות הקשורות בה.

בשני בתי ספר הופעלו תכניות שהתבססו על טכניקת "מדיטציה טרנסנדנטלית", שגם היא הוגדרה מסוכנת. בדוח כתב המבקר כי באשר לזו, "נמצא היא כרוכה בסיכונים נפשיים לתלמידים העוסקים בה".

משרד החינוך: מובילים מהלך להורדת נטל התשלום

בתגובה על ממצאי הדוח, נמסרו ממשרד החינוך כי אנשיו מובילים "מהלך משמעותי להורדת נטל התשלומים המושת על כלל ההורים במערכת החינוך ולחיסכון של עד אלפי שקלים למשפחה מדי שנה. כבר בשנת הלימודים הבאה, הורים לכ-265,000 ילדים בגילאי 4-3 יהיו זכאים לחינוך חינם ויחסכו כ-8,000 שקלים בשנה".

באשר לחריגות בתשלומי ההורים, ציינו שם כי "לראשונה מקים משרד החינוך מינהל רישוי, בקרה ואכיפה שייתן מענה בכל הנוגע לבקרה ולאכיפת הסדרי התשלומים כפי שייקבעו".

על חדירת גורמים חיצוניים למערכת נמסר כי לקראת שנת הלימודים הבאה, "ירענן משרד החינוך את ההנחיה שלפיה כל תכנית חיצונית מחייבת בדיקה מראש ובקרה של המפקח הכללי, כמו גם בדיקת כוח האדם הנכנס בשערי מוסדות החינוך ללמד את התכנית. כמו כן, יישלח מכתב לכל מנהלי בתי הספר שבו יובהר כי במקרים שבהם מבקשות חברות מסחריות להיכנס בשערי מוסד חינוכי, יהיו הן מחויבות לנהוג בכפוף למדיניות המשרד".

דוח מבקר המדינה 2012 - סיקור מיוחד:

51% מבתי הספר חורגים מגובה תשלומי ההורים

שוויון בנטל? זינוק של 60% בחרדים שקיבלו פטור משירות בצה"ל

מיגון המטוסים האזרחיים: "מחדל מתמשך וסיכון לאלפי נוסעים"

רכבת ישראל: זלזול בבטיחות, איחורים ופרוטקציה

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת