מאוקטובר: מטלת חיבור בפסיכומטרי

לאחר שנים של תלונות משנה הבחינה המייגעת את פניה. החל מחודש אוקטובר הקרוב ייבחנו התלמידים הניגשים לבחינת הפסיכומטרי גם בחיבור בכתב. הנושא ייקבע מראש ובמשך 30 דקות יכתבו הנבחנים חיבור שאורכו נע בין 25 ל-50 שורות. את החיבור ייבדקו שני מעריכים שונים וממוצע הערכותיהם הוא שייקבע את ציון החיבור

שינוי מהותי בבחינה, ארכיון (sutter stock)

הכינו את העטים והמחברות: החל מחודש אוקטובר יחול שינוי משמעותי במבנה בחינת הפסיכומטרי המוכר והמייגע - מעתה בנוסף לשאלות המוכרות, יידרשו הנבחנים לכתוב גם חיבור באורך של כ-25 שורות ב-30 דקות. כך מפרסם העיתון "ידיעות אחרונות"

תלונות רבות התקבלו מאוניברסיטאות שונות על כך שסטודנטים רבים לוקים ביכולת ההבעה בכתב שלהם. בשל כך הוחלט במערכת החינוך לערוך את השינוי המדובר במתוכנת הישנה של המבחן המאיים.

על פי הכללים שקבע המרכז הארצי לבחינות והערכה המטלה החדשה תהווה 25% מהחלק המילולי של הבחינה. אורך החיבור יהיה בין 25 שורות ל-50 וזמן כתיבתו כ-30 דקות. על פי הערכות לא תהיה אפשרות בחירה בין נושאי החיבור.

את החיבור ייבדקו שני מעריכים שונים, הממוצע בין הציונים שיעניקו השניים יקבע את ההערכה הסופית. במקרה של פער גדול בין הערכותיהם יעבור החיבור לידי בודק נוסף.

 רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לפייסבוק רשת