"צפוף פה צפוף"

דיון בכנס אילת לעיתונות: למה כולם פתאום רוצים לעשות רדיו?