"תורת המספרים"

דיון בכנס אילת לעיתונות: האם יש בסיס ממשי למדידות הרייטינג?