מבזק הבידור: אוטובוס הקסמים

תוכנית חדשה של קשת תעלה בקרוב ותצולם כולה באוטובוס שיגיע לאזורים שונים ברחבי הארץ. בקשת סירבו להגיב לדיווח. ואמש, מורן אייזנשטיין באה סוף כל סוף בברית הנישואים עם בחיר ליבה, ינאי