פסטיבל ראש פינה: פנאל בנושא - מודלים שונים של רגולציה בתקשורת

מומחים מכל זרועות התעשייה מציגים בשרשרת פרזנטציות את הרגולציה האוטופית בעיניהם, במנותק ממצבו הנוכחי של הפיקוח על השידור המסחרי