על טעויות של גופי תקשורת

לכלי התקשורת קשה להתנצל, להגיד טעינו. לא אחת קורה שאדם שהוכפש יוצא זכאי אחרי שנים של עינוי דין וטיפול עיתונאי אגרסיבי. גם אם יש ידיעה מעדכנת על סיום הפרשה ואפילו התנצלות רפה, אין בכוחם למחות את הכתם שנשאר