קיימת השתלטות עוינת על תקשורת?

כנס אילת לעיתונות 2011: האם השתלטות גורמים חיצוניים על כלי התקשורת זו מציאות או פרנויה?